– Ny E8-trasé hindrer utvidelse av næringspark

Barlindhaug Eiendom mener den nye E8-traseen i Ramfjord vil ødelegge mulighetene for utvidelse av Minken Næringspark.

KRITISK: Barlindhaug Eiendom mener vestre trasé lå til grunn for etablering av næringspark.Foto: Statens vegvesen

nyheter

– Tromsø kommune må ikke velge bort denne utvidelsesmuligheten ved å legge nye E8-trasé midt gjennom dette området, men heller sikre at området kan være en arealreserve for fremtidig næringsutvikling, skriver Barlindhaug i sine merknader E8-planen.

De viser til at planlegging, etablering og valg av plassering for Minken Næringspark var basert på det vestre alternativet for ny E8-trasé i Ramfjord.

– Dette arbeidet ble gjort i samarbeid med veivesenet. Når man nå endrer trasévalg totalt med et østre alternativ i stedet, har dette direkte konsekvenser for Minken Næringspark. Det vil forringe kvalitetene til næringsparken både i forhold til plass, videre utvidelsesmuligheter, støy og det visuelle. Dette er negativt for dem som har etablert seg i næringsparken i dag og for nye aktører som ønsker å etablere seg her, skriver Barlindhaug i merknadene.