Så mange har fått skoleplass

Etter andre inntaksrunde i Troms har 5.972 elever fått plass i videregående skoler.

Breivang vgsFoto: Tor Farstad

nyheter

Blant de nesten 6.000 elevene er det 225 gjesteelever fra andre fylker, som har fått plass i Troms etter innføringen av friere skolevalg og det er nesten dobbelt så mange som i fjor. Inntakstallene inkluderer ikke søkere til fagopplæring.

80 tilbake

Etter at Troms i fjor innførte ubegrenset fullføringsrett for alle med vg1, kom rundt 80 tilbake til videregående opplæring. Nå har staten utvidet ungdomsretten for hele landet til 24 år, slik at det delvis overlapper fullføringsretten i Troms, og det betyr at det i høst er rundt 60 ekstra elever i skolene av den grunn. 

– Det er viktig at de ungdommene som vil videre, ikke blir begrenset av systemet. Med lavere kull vil arbeidslivet ha bruk for alle hoder og hender, og vi vil strekke oss enda lengre for å få den enkelte fram til fagbrev, kompetansebevis og studiekompetanse, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V) i en pressemelding.

Flere får førstevalget sitt

Siden første inntaksrunde i sommer har andelen søkere som har fått oppfylt sitt førsteønske steget fra 87,9 prosent til 91 prosent.

 Etter andre inntaksrunde overføres ansvaret for inntaket til den enkelte skole innenfor tilbudsrammen som fylkesrådet har satt. Det betyr at nye søkere må henvende seg direkte til aktuell skole for studieplass.