Søker om støtte til tidligere straffedømte

Stiftelsen Wayback Tromsø søker om støtte til aktivitetshus for tidligere straffedømte fra Troms fylkeskommune.

VEIEN TILBAKE: Stiftelsen Wayback Tromsø jobber for at tidligere straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk. Foto: Ronald JohansenFoto: Ronald Johansen

nyheter

Stiftelsen Wayback Tromsø, som hjelper tidligere straffedømt til å leve et liv uten kriminalitet og rus, søker Troms fylkeskommune om støtte til aktivitetshus.

Etter at stiftelsen kjøpte Åsland Brygger har det vært jobbet med å restaurere den gamle brygga som skal fungere som aktivitetshus. Gjennom bistand fra private, frivillige og Wayback-medlemmer er 2/3 av brygga restaurert.

Nå håper stiftelsen på 850.000 kroner fra fylkeskommunen for å ferdigstille arbeidene.