Utsetter behandlingen av niqab- og burkaforbud

Regjeringen vil forby plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i private og offentlige barnehager og utdanningsinstitusjoner i Norge. I dag skulle formannskapet behandle kommunens høringssvar, men slik ble det ikke.

UENIG: Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Rødt mener et niqab- og burkaforbud er en så viktig sak at den må diskuteres i kommunestyret. Foto: Lars JohnsenFoto: Lars Johnsen

nyheter

På en pressekonferanse i begynnelsen av juni, gjorde kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) det klart at regjeringen ikke ønsker plagg som helt eller delvis dekker ansiktet ved utdanningsinstitusjoner i Norge.

Kunnskapsdepartementet sendte samtidig regjeringens forslag til forbud ut på høring. I forslaget legges det opp til sanksjoner mot personer som nekter å føye seg etter reglementet, være det seg elever, studenter eller ansatte.

Administrasjonens forslag til høringssvar, hvor forbudet støttes, ble i utdannings- og oppvekstkomiteen enstemmig vedtatt. Tirsdag skulle formannskapet behandle saken, men de valgte heller å sende den over til kommunestyret.

Nedstemt av Ap, SV, Sp og Rødt

– Dette er en sak av stor prinsipiell betydning. Det kan med andre ord være grunn til å sende saken til kommunestyret. Vi har vedtakskompetanse, men på en slik høringsuttalelse, hvor det er stor interesse om saken og svært mange forskjellige meninger om den, både mellom partiene og innad i dem, bør den nok behandles i kommunestyret, sa Jarle Heitmann (Ap).

Høyres og KrFs representanter i formannskapet stemte mot utsettelse, men ble nedstemt av Ap, SV, Sp og Rødt.

Fristen går ut onsdag

Fristen for å gi departementet svar på høringsnotatet går ut onsdag 20. september. Neste kommunestyremøte er ikke før 27. september.

Det er derfor besluttet å sende svarforslaget til departementet med informasjon om at endelig vedtak vil ettersendes så snart det er klart.

– Jeg mener vi har kompetansen til å behandle denne saken nå. Vi behandler prinsipielle saker hver gang vi møtes, sa Erlend Svardal Bøe (H).

– Men vi har ikke vedtakskompetanse i særskilt prinsipielle saker, og i denne saken mener jeg vi bør være forsiktige, svarte ordfører Kristin Røymo (Ap).

– Ikke klart skille

Under behandlingen av saken, gjorde Jarle Heitmann det klart at han var misfornøyd med måten administrasjonen hadde behandlet saken på.

– Jeg har sagt fra flere ganger om at det må være et klart skille mellom saksbehandlingen og det svaret vi politikere gir. Her er det svært vanskelig å skille mellom hva som er administrasjonens behandling av saken og selve høringssvaret, sa han.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg tok Heitmanns påpakning til etterretning.