«Hermes II» er et flytende kulturminne - nå skal båten få nytt virke

Riksantikvaren er positiv til at de nye eierne av 100 år gamle «Hermes II» ønsker å videreføre fartøyets status som vernet skip, men er kritisk til restaureringen de tidligere eierne utførte.

TILBAKE: «Hermes II» kom i fjor «hjem» igjen etter å ha vært eid av Kystgruppa Hermes i Nordland i flere år. Foto: Tom BenjaminsenFoto: Tom Benjaminsen

nyheter

Riksantikvarens mener M/K «Hermes II» oppfyller kriteriene som ligger til grunn for vernestatus etter at skipet skiftet eiere i fjor høst.

Antikvariske prinsipper

Riksantikvarer konkluderer med at ut ifra fartøyets historie, alder/epoke, autentisitet, geografiske tilhørighet, historiske betydning og organisatoriske forhold, er kriteriene oppfylt.

– Fartøyet kan derfor tildeles status som vernet skip dersom eier forplikter seg til å følge antikvariske retningslinjer ved restaurering og vedlikehold av fartøyet, skriver Riksantikvaren til båtens nye eier, Hermes II AS.

«Hermes II» ble bygd i 1917 for frakt og fiske både langs norskekysten, i Norskehavet, Barentshavet og ved Svalbard. I 1944 deltok den under evakueringen av Finnmark.

Prosessen i gang

Daglig leder i Hermes II AS, Signor Antonsen, sier prosessen med å opprettholde vernestatusen er i gang, og at de neste helg skal møte Riksantikvarene i Trondheim om saken.

– Vi er i prosess om videre vern og har dialog med Riksantikvaren om hvordan vi kan bruke båten med vernestatus. Neste helg er det årsmøte i Norsk forening for fartøyvern, da skal vi ha møte med Riksantikvaren om vern av «Hermes II», sier Antonsen.

NYE EIERE: Hermes AS eier båten, her representert ved selskapseier Jan Arne Lerbukt (til venstre) og daglig leder i Hermes II AS, Signor Antonsen. Foto: Tom Benjaminsen

Riksantikvaren er ikke fornøyd med de to omfattende restaureringene «Hermes II» var igjennom med de forrige eierne. Arbeidet var ikke i tråd med epoken fartøyet representerer eller Riksantikvarens retningslinjer for arbeid på fartøy med vernestatus.

Flytende kulturminne

Riksantikvaren håper de nye eierne forsøker å dokumentere fartøyets tidligere utseende og tekniske løsninger. Riksantikvaren vil for fremtiden legge vekt på at vedlikeholdsarbeid og utbedringer utføres med sikte på å rette opp deler av fartøyet, slik at de er i henhold til den versjonen av fartøyet som lå lagt til grunn for statusen som vernet skip.

– Fartøyeier fremstår med intensjoner og ressurser på en slik måte at Riksantikvaren vurderer det som realistisk at fartøyet kan bli forsvarlig ivaretatt som et flytende kulturminne, skriver Riksantikvaren.