I dette krysset nektes kommunen å sette opp stopp-skilt

Kommunens ønske om stoppskilt i krysset Vestregata-Fredrik Langes gate stoppes av Statens vegvesen.

STOPPES: Kommunen får nei fra veivesenet til å sette opp et slikt skilt i Vestregata.  Foto: SEH

nyheter

– Skilt nr. 204 Stopp skal brukes med stor varsomhet, og i dette tilfellet mener vi at det vil være feil å benytte dette skiltet for å regulere trafikken. På bakgrunn av dette vil vi ikke foreslå å benytte stoppskiltet til å regulere trafikken i Vestregata ved Fredrik Langes gate. Det innebærer at vikeplikt-skiltet fortsatt vil regulere vikepliktsforholdene i krysset, skriver veivesenet i et brev til kommunen.

FARLIG KRYSS: I krysset hvor Fredrik Langes gate krysser Vestregata er det ingen skilt som opplyser om at det er forkjørskryss. - Krysset skaper kaos, sier Vidar Nyvold.  Foto: Marius Hansen

Veivesenet støtter Tenk Tromsøs mål om effektivt bybusstilbud og er ikke uenig i tiltak i krysset for å slippe bussen fram. Det vises til flere uregistrerte konflikter på grunn av manglende overholdelse av vikeplikten, til tross for at det er regulert som forkjørskryss.

– Våre retningslinjer sier at stoppskilt ikke skal brukes for å bedre trafikkavviklingen på veier med stor trafikk under henvisning til at vanlig vikeplikt ikke blir respektert, skriver veivesenet.