Stadig flere blir tatt i fartskontroller: Slik forklarer UP-sjefen utviklingen

UP-sjef Geir Marthinsen mener det ikke er grunnlag for å påstå at det er en negativ utvikling.

FIRE NYE PATRULJER: UP-sjef Geir Marthinsen tilskriver økningen omorganiseringen av UP i 2016. Dette medførte at de fikk tildelt fire nye patruljer. Foto: Tor FarstadFoto: Tor Farstad

nyheter

Kontrollaktiviteten i Nordland, Troms og Finnmark i 3. kvartal viser en økning i antall utskrevne forenklede forelegg. Totalt er det utskrevet 11.211 forelegg, mot 9.834 i 2016.

UP-sjef Geir Marthinsen forklarer at den relativt store økningen på forenklede forelegg fordeler seg i all hovedsak på fartsovertredelser og bruk av håndholdt mobil.

– Ikke negativ utvikling

– Til tross for økning i antall fartsovertredelser har vi ikke grunnlag for å påstå at det er en negativ utvikling med hensyn til trafikantenes adferd rundt om på veiene. Mange av de veifarende gir oss tilbakemeldinger på at de opplever at fartsnivået og adferden på veiene er blitt bedre – noe som igjen vil bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte, forteller Marthinsen.

Antall gebyrer har gått ned sammenlignet med samme periode fra 2016. I fjor var tallet på 1.469. I år er det 1.221.

Omorganisering

Når det gjelder generell kriminalitetsbekjempelse, har UP pågrepet 281 personer (243 i 2016). En stor del av disse pågripelsene er knyttet til narkotikakriminalitet, opplyser Marthinsen.

– Det er samlet sett en økning i det meste som har vært fokus på veiene inneværende år sammenlignet med samme periode i 2016. Noe av økningen må tilskrives omorganiseringen av UP høsten 2016, som førte til at vi fikk tildelt fire nye patruljer med virkning fra 1. august.