Gatemagasinet Virkelig sliter – får 200.000 kroner fra kommunen

Kommunen vil hjelpe for å få driften til gatemagasinet Virkelig til å gå rundt.

REDAKTØR: Virkelig-redaktør Alf Sigurd Krogseth sier at kommunens tilskudd vil gjøre at magasinet kan drive ut året. Foto: Tom BenjaminsenFoto: Tom Benjaminsen

nyheter

Administrasjonssjefen har innstilt på å bevilge et engangsbeløp på 200.000 kroner fra formannskapets disposisjonskonto til gatemagasinet Virkelig.

Salget sviktet

Virkelig søkte forrige uke kommunen om midler for å få støtte til husleie, strøm og trykkeri ut 2017. Nå er det innstilt på at formannskapet skal gi magasinet støtte.

Ifølge Virkelig-redaktør Alf Sigurd Krogseth vil tilskuddet fra kommunen være avgjørende.

– Det betyr at vi kan drive ut året. Vi har hatt en svikt i selgere, noe som i og for seg er positivt, for det betyr at rusomsorgen virker, og at mange klarer seg uten å selge for oss. Men da blir det også et svikt i salget og mindre inntekter.

– Vi er glad for det er levert et positivt innstilling til formannskapet, og vi være evig takknemlig for at kommunen stiller opp for oss, sier Virkelig-redaktøren.

Avrusning og soning

I søknaden til kommunen skriver Virkeligs kontorsjef Mette-Marith Aspmo:

«Virkelig trykkes i dag i et opplag på 6.000 per utgivelse med seks utgivelser i året. Hver utgave blir tilnærmet utsolgt, men i år har salget sviktet. Virkelig har vært utleveringssted for Tromsø Matsentral og vi har dermed gitt våre gjester nok mat og klær, slik at behov for å selge magasinet har falt».

Til iTromsø utdyper hun:

– I sommer hadde vi flere selgere som kom seg inn på avrusning, eller – på andre siden – at de måtte sone. Da hadde vi et mye lavere salg.

Aspmo forteller at Virkelig i dag har rundt 15 aktive selgere.

I søknaden kommer det også fram at magasinet jobber med å redusere kostnadene sine. De skriver blant annet at de har halvert antall sider i publikasjonene, og at de har redusert papirkvaliteten. De opplyser at det vil gi en årlig besparelse på 160.000 pluss merverdiavgift.

Forebyggende

Avslutningsvis skriver Aspmo i søknaden:

– Virkelig har også vist seg å være et godt kriminalforebyggende tiltak. Hvis Virkelig bidrar til å holde en russyk/vanskeligstilt person unna soning eller en behandlingsinstitusjon, går samfunnsregnskapet i pluss med et offentlig tilskudd.