Helse Nord-direktør: Vil ha PCI-senter i Bodø

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, har sendt sin innstilling til styret i Helse Nord RHF.

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland. 

nyheter

Han mener at et PCI-tilbud i Bodø, i tillegg til i Tromsø, vil forbedre hjerteinfarktbehandlingen for pasientene.

– Et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil gi ytterligere 100 000 mennesker mulighet til å få hjerteinfarktbehandling enda raskere enn i dag, sier Vorland.

– Jeg mener at befolkningen i Nordland bør ha et tilbud om PCI nærmere der de bor. Med to tilbud om PCI i Helse Nord, legger vi til rette for at flere pasienter vil få utredning og PCI til riktig tid. Befolkningen i vår region får et mer likeverdig tilbud, og mange flere vil få kortere reisevei, sier Vorland.


PCI
  • Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.
  • Behandlingen innebærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren.
  • Kilde: Unikard.no
 

Samarbeid med Tromsø

Ved en eventuell etablering av et PCI-tilbud i Bodø, ønsker Vorland at det skal drives som et samarbeid mellom fagmiljøene ved Universitetssykehuset Nord-Norge og ved Nordlandssykehuset.

Styret i Helse Nord RHF skal  behandle saken i sitt møte 25. oktober.

I en pressemelding fra Helse Nord opplyser de at det er om lag 1.600 hjerteinfarkt i året i Nord-Norge. Vorland mener pasientgruppen er stor nok til å kunne deles på to tilbud.

– Det utføres årlig om lag 3.100 koronare angiografiundersøkelser i Helse Nord. I disse ligger også 1.400 PCI-er. Å dele disse på to tilbud er godt innenfor europeiske anbefalinger om at et PCI-tilbud bør utføre minst 400 PCI-er i året og 75 per operatør, sier Vorland.

Et PCI-tilbud i Bodø er beregnet å ha et investeringsbehov på 17 millioner kroner. I driftskostnader vil det koste Helse Nord - for begge tilbudene - 12 millioner kroner mer per år. Dette vil reduseres til cirka ni millioner kroner årlig, opplyser de i pressemeldingen.

Utsatt

I februar gikk et panel bestående av en rekke overleger, professorer, PCI-operatører og sykepleiere ut og argumenterte for at Helse Nord ikke burde følge direktør Lars Vorlands forslag om å opprette et PCI-senter i Bodø.

Grunnet sterke reaksjoner, ble Vorland enig med styret om å utsette behandlingen av PCI-saken. Helse Nord håpet å få fremmet saken i stytemøtet 14. juni, men da ble det igjen utsatt grunnet at arbeidet ikke var ferdig.

iTromsø kommer tilbake med mer.