UNN-leger håper forslaget om PCI-senteret i Bodø trekkes

UNN-leger, med Mads Gilbert i spissen, mener forslaget om å legge PCI-senteret til Bodø inneholder unøyaktigheter og faktafeil.
nyheter

I en pressemelding sendt av Mads Gilbert onsdag går elleve leger ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ut mot Helse Nord-direktørens forslag om å legge PCI-senteret til Bodø.

–  Vi er overrasket over hvor lite Helse Nord-ledelsen har tatt hensyn til faglige og organisatoriske argumenter mot to PCI-senter i Nord-Norge som vi gjentatte ganger har lagt fram, står det i pressemeldingen.

Legene har onsdag kveld hatt møte med administrerende direktør Lars Vorland med en muntlig gjennomgang av saksframlegg og innstilling til vedtak i saken.

Tidligere onsdag ble det kjent at Vorland foreslår å legge PCI-senteret til Bodø fra 2019.

Les også: Hjertesyke Heitmann kalles hjerteløs for å kjempe mot PCI-senter i Bodø


PCI
  • Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.
  • Behandlingen innebærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren.
  • Kilde: Unikard.no
 

– Vil svekke beredskapen

I februar gikk et panel bestående av en rekke overleger, professorer, PCI-operatører og sykepleiere ut og argumenterte for at Helse Nord ikke burde følge direktør Lars Vorlands forslag om å opprette et PCI-senter i Bodø.

Grunnet sterke reaksjoner, ble Vorland enig med styret om å utsette behandlingen, da leger ved UNN frykter at hjertefagmiljøet kan bli svekket om man går inn for Bodø.

– Vi er uenige i saksframleggets premisser og konklusjoner. Saksframlegget inneholder uklarheter, unøyaktigheter og faktafeil, skriver legene i pressemeldingen og utdyper:

– Vi mener opprettelsen av et nytt PCI-tilbud i Bodø i 2019 vil svekke den totale regionale hjertemedisinske beredskapen til befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard.

– Vi håper saksframlegget og vedtaksforslaget trekkes før styremøtet, subsidiært at styrets flertall avviser det.

Les også: – Det er ren populisme

– Overlevelsen er svært god

Vorland mener at et PCI-tilbud i Bodø vil forbedre hjerteinfarktbehandlingen for pasientene, og gi ytterligere 100.000 mennesker raskere infarktbehandling enn i dag. Det er ikke UNN-legene enige i, og skriver følgende i pressemeldingen:

– Nasjonalt hjerteinfarktregister dokumenterer at overlevelsen etter hjerteinfarkt er svært god i Helse Nord – også i Nordland - med behandlingsresultater over landsgjennomsnittet og i internasjonal toppklasse. Skal ulikheter i regionale behandlingsresultater utjevnes må vi starte med Finnmark.

Oppropet er signert av  avdelingsoverlege Thor Trovik, seksjonsoverlege Amjid Iqbal, overlege Terje Steigen, overlege Jan Mannsverk, overlege Øystein Dahl-Eriksen, overlege Andreas Kristensen, professor og overlege Rolf Busund, professor og overlege Truls Myrmel, overlege Tommy Larsen, overlege Pål M. Tande og Mads Gilbert, professor og klinikkoverlege.