Nå skal områder rundt Rystraumen få samiske navn

Tromsø kommune sender nå navneforslagene ut på høring.

Her ser vi boreriggen Songa Enabler bli slept gjennom Rystraumen vinteren 2017.Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Tidligere i år ble det kjent at Fylkesmannen i Troms ønsket å verne 17,5 km² sjøareal rundt Rystraumen.

Det er disse marine verneområdene som nå skal ut på navnesak, og Nordsamisk stedsnavntjeneste har oversendt deres navneforslag på samisk parallellnavn i området.

Dette er forsalgene:

 
Norske stedsnavnForslag på samiske stedsnavn
RystraumenRávdnji, Rižaidstrávvi
RyøyaRávdnjesuolu
RyøyRávdnjesuolu
Navn på dalRávdnjevággi
StaumselvaRávdnjeváhjohka
StraumseidetRávdnjemuotki
Bakaromntinden Rávdnjenjárggagáisi, Rávdnjenjárgáisi
Navn på nes (oversvømmingplassen for rein fra Malangssiden)Rávdnjenjárga

Frist for tilbakemelding på høringsforslaget er satt til 15. desember, skriver kommunen på sin hjemmeside.