Politikerne ruster seg for bompengeforhandlinger

Tross enighet om antall bomstasjoner og innkrevingstid, er forhandlingene om bompenger i Tromsø langt fra over.

SKAL FORHANDLE: Brage Larsen Sollund (Ap) og Erlend Svardal Bøe (H) gjør seg klare til å forhandle om bompengepakken.

nyheter

Da politikerne i byutviklingskomiteen møttes torsdag for å diskutere Tromsøs fremtidige bompengeløsning og grunnlaget for videre forhandlinger, ble de enige om at det bør opprettes 15 bomstasjoner, at innkrevingstiden settes til 15 år og en taksten bør ligge på 30 kroner i rushtiden og 10 kroner ellers.

- Med samme satser og kortere innkrevingstid, reduserer man andelen bilistene må betale med 1,4 milliarder kroner. Tromsø er en dyr by å bo  i allerede, og det er stor utvikling på boligmarkedet. Vi må prøve å sørge for at den andelen bilistene skal betale ikke blir for høy. Vi mener 4 milliarder kroner er innafor, sier gruppeleder Erlend Svardal Bøe (H).

I administrasjonens innstilling til vedtak ble det lagt opp til en innkrevingstid på 20 år med samme satser, noe som samlet ville kostet bilistene 5,4 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Dette skal bompengene finansiere

Ruster seg for forhandlinger

Partene som har signert bompengeforliket, herunder Ap, Høyre, Rødt, SV, Venstre, MDG, KrF og Sp, skal nå forhandle om hva pengene skal gå til. Høyre har gjort det klart at de ønsker å fjerne ny tverrforbindelse fra listen over tiltak som skal gjennomføres i første periode.

- Det henger sammen med at vi ønsker å prioritere Kvaløyforbindelsen først. Tverrforbindelsen ligger allerede inne i NTP med statlig finansiering. Vi mener bompengene bør brukes til å prøve å få gjennom en forbindelse som regjeringen ikke allerede har vedtatt og budsjettert for. Det er i tillegg på Langnes og på Kvaløya at vi har de største trafikale utfordringene, sier Bøe.

Høyre ønsker også å dele inn sone 1 - sentrumssonen - i to soner. Dette til tross for at Statens vegvesens rapporter viser at det trolig ikke vil lønne seg grunnet lite trafikk i gatene.

- Vi ønsker hvert fall å se på muligheten. Det er nok mange som føler det er urettferdig at sentrumssonen skal være såpass stor som den er tenkt. Vi håper at man ved ny teknologi kan få til en mer rettferdig inndeling, sier Bøe.

Høyre har kalt inn til ekstraordinært gruppemøte førstkommende mandag for å diskutere og vedta endelige forhandlingspunkter.

- Det kan med andre ord komme en del endringer fram mot forhandlingene, konstaterer Bøe.

LES OGSÅ: Mangler 1,2 milliarder i bompengepakken – må leite fram pengene

- Ingenting er endelig avgjort

Også komitéleder Brage Larsen Sollund (Ap) er tydelig på at ingenting er avgjort.

- Dette er en stor pakke, og det er ingenting som er klart før alt er klart, sier han.

For Sollund var det tydelig under torsdagens møte at mange har store ambisjoner og ønsker, men at det samtidig er enighet om å holde seg innenfor rammen som kommunestyret allerede har vedtatt.

- Hva tenker du om Høyres forslag under møtet?

- Det viktigste for oss er at vi blir enige om pakken. Mye av det som nevnes - ikke bare fra Høyre, men fra de andre partiene også - er interessant, svarer Sollund, og fortsetter:

- Det man må være klar over, er at det fremdeles kan komme mange endringer. Jeg tror en enighet i Tromsø kommer til å greit, men så må vi forhandle med staten. Vi er ennå i en tidlig fase.