Her blir det omkjøring det neste halvåret

Grunnet arbeid med å bygge ny adkomst til havne- og industriområdet, vil deler av Stakkevollveien stenges.

OMKJØRING: Markert i gult ser du omkjøringen du må benytte i tiden fremover. Foto: Statens vegvesenFoto: Statens vegvesen

nyheter

Det er fra krysset til Gimle og noen hundre meter nordover som det neste halve året vil holdes avstengt. Bilister må fra onsdag ettermiddag – 22. november – bruke en midlertidig vei på nedsiden av Stakkevollveien. Det opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding. Omkjøringen vil vedvare i et halvt år.

Fotgjengere og syklister kan fortsatt bruke den gamle veien, opplyser veivesenet.

Årsaken til stengingen er ny adkomst til havne- og industriområdet i Breivika, som vil ha avkjøring i ei femarmet rundkjøring ved krysset til Gimleveien. I tillegg skal veien mellom rundkjøringen nedenfor UNN og Gimle utvides til firefelts vei. Et av feltene vil være kun for busser.

På strekningen vil det også komme sykkelvei med fortau – dermed får fotgjengere og syklister hvert sitt felt. Det vil også bli satt opp støyskjerm og nye veilys.