Fylkeskommunen og Sametinget vil fornye 15-årig avtale

Fylkeskommunen og Sametinget får trolig en ny samarbeidsavtale i vår.

POSITIV: Silje K. Muotka er positiv til en regional plan for samisk samfunnsutvikling. – Det vil være et forpliktende planverk som vi må jobbe veldig grundig med, slik man må i andre planprosesser.Foto: Privat

nyheter

Torsdag formiddag møttes fylkesrådsleder Willy Ørnebakk og sametingsråd Silje K. Muotka i Tromsø.

Temaet var en fornying av samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og Sametinget.

Inngått i 2002

Avtalen mellom de to ble inngått i 2002, som den aller første avtalen Sametinget inngikk med et fylke.

– Et meget bra møte. Vi har i dag avklart at vi arbeider for fornying av avtalen, og vi ønsker å sikre at den fortsatt skal være et viktig redskap for å sikre samisk samfunnsutvikling, med de behovene man har i Troms, sier Muotka.

– Derfor vil vi jobbe for at vi kan undertegne en fornyet avtale på vårparten.

Viktige saker

Sametinget og fylkeskommunen skal også være enige om å se på muligheten for å lage en regional plan for samisk samfunnsutvikling.

– Det blir en av flere viktige saker i den fornyede avtalen, sier sametingsråden.

Ifølge Muotka vil Ørnebakk invitere den politisk ledelsen i fylkene og stortingsrepresentanter fra nord til et fellesmøte på Sametinget 10. januar.