Underslo over 50.000 kroner på tromsøkafé

I ni måneder – da hun arbeidet på kafeen – tok hun imot betaling fra kunder uten å registrere det i kassasystemet. Pengene tok hun selv.
nyheter

Til sammen tok kvinnen 51.561 kroner fra sin arbeidsgiver. Kvinnen avga en uforbeholden tilståelse da saken ble behandlet i Nord-Troms tingrett, og samtykket i at saken ble avgjort ved en tilståelsesdom.

Retten finner at samfunnsstraff er en passende reaksjon i denne saken – dette med tanke på underslagets karakter og størrelse. I tillegg er kvinnen ung og tidligere ustraffet.

Hun ble dømt til 36 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.