Vil pusse opp og utvide barnehage

Kveldrovegen barnehage SA ønsker å pusse opp deler av barnehagen, samt å utvide fra tre til fire avdelinger.

VIL UTVIDE: Kveldrovegen barnehage SA. Foto: Chantal Barlow 

nyheter

«Barnehagen er jevnlig vedlikeholdt, men det er behov for renovasjon for å få personalfasilitetene opp til dagens standard, samt oppgradere kjøkkenet».

Det skriver Tromsø kommune i et referat fra et møte med barnehagen.

I referatet fremgår det at Kveldrovegen barnehage er avhengig av midler fra Tromsø kommune for å gjennomføre planene.

Barnehagen ønsker også å utvide fra tre til fire avdelinger, og vil helst å gjennomføre dette i 2018.

Barnehagen har ifølge egne nettsider 54–58 barn i alderen 0–6 år, og er en privat ideell andelsbarnehage som eies og drives av foresatte.