Gikk til angrep på butikkansatt da han ble mistenkt for tyveri

Da den 31 år gamle mannen ble konfrontert av butikkansatte, kastet han et appelsinskall i ansiktet til vedkommende før han deretter slo og sparket den ansatte.
nyheter

Hendelsen fant sted i mai 2017 på en dagligvarebutikk i Tromsø. Den tiltalte var inne på butikken og kjøpte noen varer. Han gikk deretter inn i butikken igjen, men snudde i frukt- og grøntavdelingen. Det var da betjeningen fikk inntrykk av at han hadde tatt varer uten å betale for det.

Sparket og slo

To butikkansatte gikk etter mannen og konfronterte ham utenfor butikken. Da mannen ble bedt om å fremvise kvittering, ble han sint og kastet fra seg jakken og bagen. Uten forvarsel kastet den tiltalte et appelsinskall i ansiktet til en av de ansatte. Deretter slo han fornærmede i ansiktet med knyttet hånd. Videre sparket han vedkommende 3–4 ganger i leggen og låret. Etter hvert kom flere ansatte til stede og overmannet tiltalte.

Erkjente skyld

Hovedforhandlingene i saken ble holdt 29. november i Nord-Troms tingrett. Tiltalte møtte og erkjente seg skyldig etter tiltalen.

I skjerpende retning vektlegger retten at tiltalte opptrådte meget aggressivt og utagerende, uten rimelig foranledning. Videre trekker de fram at de ikke kan utelukke at fornærmede også slo tiltalte, men retten finner ikke grunnlag for å tillegge dette særlig vekt. Retten legger også til grunn at tiltalte tidligere er dømt for voldsutøvelse. I formildende retning legger retten vekt på erkjennelsen fra tiltalte. Straffen for overtredelsen setter til fengsel i 26 dager. Saksomkostninger idømmes ikke.