Han blir dronesjef for Norut

Rune Storvold er ansatt som forskningssjef for Noruts aktivitet knyttet til droner. – Snart vil dronene kunne brukes også til persontransport, sier han.

DRONESJEF: Rune Storvold kommer fra stillingen som seniorforsker ved Norut, og har siden 2005 vært sentral i å bygge opp forskningsaktivitet hvor ubemannede fly benyttes til miljøovervåking og datainnsamling.Foto: Norut

DRONE PÅ TOKT: Seltelling Svalbard, Vestisen i 2014.Foto: Norut

nyheter

Rune Storvold kommer fra stillingen som seniorforsker ved Norut, og har siden 2005 vært sentral i å bygge opp forskningsaktivitet hvor ubemannede fly benyttes til miljøovervåking og datainnsamling. Norut er et nasjonalt forsknings- og innovasjonsselskap med ståsted i Nord-Norge. Nylig skilte de ut dronevirksomheten som en egen avdeling og det er denne avdelinga Storvold skal lede.

– Hvorfor blir det en egen droneavdeling?

– Dronevirksomheten har vokst fra to personer som startet opp på deltid mellom annen aktivitet i 2005 til nå å involvere rundt 20 forskere, ingeniører og piloter. Dronegruppa var tidligere en del av Jordobservasjonsavdelinga, men den er nå blitt for stor og derfor valgte vi å skille den ut i en egen avdeling. Det vil fortsatt være mye faglig overlapp og samarbeid på tvers mellom forskningsgruppene i de ulike avdelingene, sier Storvold.

Pingviner og regnskog

Norut er det første selskapet i verden som har flydd droner både i Arktis og Antarktis, og har spesialisert seg på utvikling av styrings- og sensorsystemer, fjernmåling og miljøovervåking i kaldt klima.

– Vi har brukt droner til forskning på alt fra pingviner til isbre og atmosfæreforskning. På veien imellom har vi vært innom tropisk regnskog i Afrika og Sør-Amerika. Vi har også jobbet med industri på utvikling av droner, samt levert tjenester som toppbefaring av kraftlinjer, sier han.

De siste årene har Norut økt samarbeid med industrien, og utvikling innen IT åpner for nye muligheter.

– Ettersom dronene nå blir mer pålitelig og regelverket åpner for nye muligheter vil vi se mange nye bruksområder, til og med persontransport.

Droneutdanning

– Er det slik at dere kun benytter dere av droner, eller utvikler dere dem også etter behov?

– Der vi dekker behovet vårt med hyllevare gjør vi det, ellers samarbeider vi med andre forskningsinstitusjoner og industri for å designe og utvikle nye droner som møter de kravene vi har, svarer Storvold.