Den katolske biskopen klager på rakettstøy

Han ble imidlertid ikke bønnhørt.

BRÅK: Berislav Grgic klaget på støy fra Raketten.Foto: RONALD JOHANSEN

nyheter

Da Vulkana Drift AS søkte om bruksendring fra kiosk til serveringssted for Raketten, strittet biskop Berislav Grgic ved Den Katolske kirke imot. I forbindelse med kommunens behandling av søknaden leverte nemlig Advokatfirmaet Rekve Pleym, på vegne av Den katolske kirke, en nabomerknad.

I nabovarslet opplyses det at biskop Berislav Grgic, som nærmeste nabo til Løkkekiosken, opplever langt mer bråk etter at kiosken ble et serveringssted. Han klager også på økte mengder søppel på sin eiendom.

LES OGSÅ: Den Katolske krike innrømmer medlemsjuks

Krever støydemping

Med dette som bakgrunn ber derfor biskopen kommunen om ikke å godkjenne søknaden om bruksendring. Dersom søknaden likevel blir godkjent, ber han kommunen om å stille vilkår til tilpasning av driften og at Vulkana Drift AS gjøres ansvarlig for støydemping på kirkens eiendom.

Tas ikke til følge

Til tross for klagen godkjente Byutvikling Vulkana Drift AS' søknad. De viser til sterk politisk vilje i byrådet for bruksendringen og at den er i tråd med planer som gjelder for området. Eventuelle støydempende tiltak blir overlatt til privatrettslig avgjørelse. Hva gjelder økt forsøpling rundt Bispegården, forutsetter kommunen at Vulkana Drift AS forholder seg til regelverket for rydding og renhold rundt Løkkekiosken.