Etterlyser eier av nedslitt vei

Foto: Rita K. Jensen

nyheter

Utsikten borettslag ber i et brev til kommunen om avklaring av ansvars- og eierforholdet til veiene i borettslagene på Stakkevollan.

– Flere av disse veiene begynner å få en tilstand som gjør det nødvendig å avklare ansvaret for eventuelle hendelser som følge av veistandarden, heter det i brevet.

Borettslaget har lagt ved bilder som hovedviser veien mellom Knausen og Utsikten borettslag.

– I øvre del av veien er asfalten delvis borte. Huller og asfaltkanter i veibanen skaper skumle situasjoner for små sykkelhjul, fotgjengere og bilister. Nedre del av veien er uoversiktlig og bratt, hvor det oppstår farlige situasjoner, skriver borettslaget og ber om et møte.