Trondar Lien"/>

Vil stoppe eksamen

Sommerlystelever i Oslo for å få flere norskeksamener igjen.

Foto: Lars Åke Andersen

ILDSJELER: Åsa Wilhelmsen (15), Birgitta Alida Hole (15) og Torkel Nohr Fjørtoft har tatt initiativet til en nasjonal konferanse i Oslo i helgen. Foto: Lars Åke AndersenFoto: Lars Åke Andersen

nyheter
Elevene på Sommerlyst skole arrangerer i helgen en landsdekkende konferanse i Oslo for å få stanset eksamensformen i norskfaget.

– Etter at kunnskapsløftet ble innført, ble det bare en norskeksamen. Vi ønsker tilbake to: En i hovedmål og en i sidemål, sier initiativtakere og lederne for elevrådet på Kongsbakken videregående skole, Birgitta Alida Hole (15), Åsa Wilhelmsen (15) og Torkel Nohr Fjørtoft.

Elevene fra Sommerlyst er svært engasjerte motstandere av at den sammenslåtte norskeksamen. D ønsker ikke at en felleseksamen både skal inneholde en hovedmål- og sidemålsdel.

De mener at den gamle eksamensformen var svært god og ga hver elev bedre tid til fordypning, noe som igjen ga lærerne bedre mulighet å bedømme elevene rett.

Selv om deres engasjement på sikt fører til en endring, vil de selv ikke rekke det. De tre elevene går i 10. klasse og skal ha eksamen om et drøyt halvår.

– Vi gjør det for dem som kommer etter oss, sier elevene.

For nynorsk

De tre ungdomsskoleelevene understreker at dette slett ikke er noen protest mot nynorsk som sidemål.

– Tvert imot. Vi mener at vi bør ha en egen eksamen i denne delen av norskfaget, sier Åsa Wilhelmsen.

Elevene har dannet noe de kaller Elevstyret for Ungdomsskolene i Tromsø (EUT), der denne saken blir svært viktig. De tre Sommerlyst-lederne er også ledere av denne organisasjonen.

– Vi har tidligere hatt et møte med de andre ungdomsskolene i Tromsø der denne saken ble tatt opp. Nå skal vi gå videre, sier Birgitta, Åsa og Torkel.

Sentrale politikere

I går satte de seg på flyet til Oslo for å forberede en tre dagers konferanse på Haraldsheim Vandrerhjem. Der skal de møte andre engasjerte elever både fra østlandsområdet og fra andre steder i landet. Elevene har fått sponsorstøtte til å arrangere konferansen fra Jan og Gunnar Wilhelmsen.

– Vi regner med at flere vil komme dersom den arrangeres i Oslo, sier de.

Tromsø-elevene har fått ja både fra en sentral Høyre- og RV-politiker som vil komme og innlede under seminaret. Dit kommer også en representant for elevorganisasjonen sentralt.

– Etter seminaret har vi tenkt å ta det vi har hørt opp med lokale og sentrale politikere der vi bor. Gjør alle det, kan vi påvirke politikerne. Dette er en viktig sak, og vi håper å få tilbake den gamle eksamensformen, sier de engasjerte skolepolitikerne