Utbytte: 58 millioner

Eiendomskongen Roar Dons tar på tampen av året 58 millioner kroner i utbytte, og sparer med det 16 millioner i skatt.

Foto: Lars Åke Andersen

Foto: Lars Åke Andersen

nyheter

– Det alt vesentlige av pengene går inn i bedriften som økt aksjekapital. Dette er den samme type transaksjon som de fleste bedriftseiere har gjort, de som har hatt mulighet til det, sier Alf Leibach, administrerende direktør i Pellerin AS.

Grunnen til det rekordstore utbyttet er at 2005 er siste år at utbytte er skattefritt. Derfor velger eierne å sette sin kapital i en gunstigere posisjon - rent skattemessig sett.

Går så det griner

– Bedriften som sådan står med den samme egenkapital som før endringen. Men aksjekapitalen er gått opp fra seks til drøyt 54 millioner kroner, sier Alf Leibach.

Det betyr at det er en sammenheng med nedskrivningen av overkursfondet 16. desember i fjor med 48 millioner og denne ukens kapitaløkning. Det betyr også at Roar Dons har beholdt 2,5 millioner i utbytte - som er normalen for ham.

Pellerin AS, etablert i 1891, går som før. Det betyr at butikken går bra, og vel så det. 2005 tegner å bli et meget godt år.

– Det kommer av at vi har hatt ekstraordinære inntekter. Vi har solgt eiendommer. Driften går som budsjettert, sier Alf Leibach.

Skryter av Dons

Økonomer mener at det er til bedriftens beste at eierne setter seg i den skattemessig gunstigste posisjon. Det å ta ut utbytte, skattefritt, er et eksempel på det. Ved å ta ut pengene nå, og ikke etter nyttår, har Dons spart 16 millioner i skatt.

– Og i Roar Dons' tilfelle får vi det til de grader demonstrert at dette er til det beste for bedriften. Han setter pengene tilbake i virksomheten, sier statsautorisert revisor, Frode Danielsen, daglig leder for PWC.

Alternativet er å la bedriften ta kostnadene, noe Dons med denne transaksjonen ikke har gjort. Et annet alternativ ville ha vært å ha betalt nesten 28 prosent i skatt. Det må eiere gjøre fra nyttår av.

– Noen tok for utbytte har allerede gått. Det har med kreditorvarsel og slikt å gjøre. Men for mange er det mulighet helt fram til nyttårsaften å ta ut ekstraordinært utbytte. Dette dersom de har fri kapital, sier Frode Danielsen.