Frykter alvolige ulykker

FAU-leder Trond Lind, frykter at det er en alvorlig ulykke som skal til for at kommunen tar ansvar for vedlikehold på Kroken ungdomsskole.

Trond Lind (innfelt) frykter alvorlig ulykke som følge av manglende vedlikehold.

Foto: Privat

Foto: Privat

Peter ReinholdtsenFoto: TROMSØ KOMMUNE

nyheter

- Vi sendte en mail den 20.juni til kommunen der vi gjorde dem oppmerksomme på manglende vedlikehold, og ting som burde ordnes opp i snarest på skolen. Ennå er ingenting gjort, sier FAU-leder Trond Lind ved Kroken ungdomsskole.

Farlige spiker

Blant annet har han gjort oppmerksom på en ødelagt levegg der det stikker ut en rekke spiker, noe Lind mener kan føre til alvorlige ulykker.

- Når skolen begynte igjen i høst sto det fremdeles slik. Dette er kommunens ansvar, og vi er selvfølgelig redde for at noe skal skje. Skal man risikere at noen får en spiker i øyet? Et annet sted stikker det ut en rekke trefliser. Det er regelrett livsfarlig, raser Lind.

Nedprioritert?

Han spør seg selv hvorfor ingen har sørget for å reparere skadene.

- Jeg blir provosert, og opplever at det er stor forskjell på hvordan kommunen håndterer vedlikeholdet på byggene sine. Vi opplever at Kroken er en nedprioritert skole, sier han.

Søppel

I mailen gjør FAU også oppmerksom på forsøpling og overgrodde utearealer.

Politisk rådgiver i byrådsavdelingen for finans, Peter Reinholdtsen, har ikke vært inne i saken før itromso.no tar kontakt.  Han lover imidlertid at kommunen skal se på saken.

- Kommunen gjorde en del jobb i fjor som jeg ser man er fornøyd med. Det kan se ut for at vi ikke ble helt ferdig, eller at noe er blitt verre etter vinteren. Dette bør vi se på, sier Reinholdtsen.

Fortjener å bli hørt

Han mener at det bør kunne ordnes opp i Kroken rimelig kjapt.

- Nå sitter ikke jeg med alle prosjektene våre for hånden, men jeg skal skaffe meg oversikt. På stående fot ser dette ut for å være kurante jobber som kan og bør tas raskt. Foreldre som ønsker bedre uteområder, og som til og med driver god dugnadsinnsats, fortjener å bli hørt, sier Reinholdtsen, og tilføyer:
- Disse foreldrene har jo i praksis øket verdien på kommunal eiendom og fortjener vår snarlige og positive respons.