Håper på ny løype før snøen kommer

Turløypene i Kroken og på Kvaløysletta står fortsatt halvferdige.

Turløypa i Kroken skal gå fra boligbebyggelsen ved Diamantveien, mot Kroken sykehjem og til skibrua/høydebassenget.Foto: Google Earth

Den nye turløypa på Kvaløysletta blir ifølge landskapsarkitekt Henriette Robertsen betraktelig dyrere og vil ta lenger tid å få ferdigstilt enn den i Kroken. Årsaken er at her er det bare myrgrunn. Foto: Ronald Johansen

nyheter

Men kommunen håper at opparbeidelsen i Kroken — som startet opp i fjor — skal kunne sluttføres før vinteren setter inn.

– Jeg skjønner godt at beboerne i bydelen begynner å bli utålmodige, og det har også tatt litt lengre tid enn vi hadde forventet. Til gjengjeld kan jeg forsikre om at løypene både i Kroken og På Kvaløysletta vil bli veldig fine, med benker og rasteplasser. Det vil bli et skikkelig løft for bydelene når de står ferdige. Vi håper snøen ikke kommer tidlig, sier landskapsingeniør Henriette Robertsen i Tromsø kommune.

Mye gjenstår

Hun opplyser at ferdigstillelsen av løypene for tiden er ute på anbud, men at arbeidet vil starte opp igjen så snart det er avklart hvem som får anleggsjobben. I Kroken er halve løypetraseen ferdiglagt med unntak av toppdekket. Situasjonen på Kvaløysletta er noenlunde den samme.

– Men på Kvaløysletta har det jo ikke vært noen løype tidligere, her er det bare myr. Dette prosjektet er derfor betraktelig mye dyrere og vil arbeidet vil ta lengre tid, forteller Robertsen.

Mer penger

iTromsø har mottatt enkelte reaksjoner på at løypene på Kvaløya og på Fastlandet er blitt stående uferdige — samtidig som lysløypene på Tromsøya er blitt pyntet og utvidet.

– Prosjektet på Tromsøya er et helt annet prosjekt, som skjer i samarbeid med staten og direktoratet. Faktisk har Tromsøya-prosjektet generert mer penger til de to andre løypene. Mens vi tidligere hadde 1 million kroner tilgjengelig til løypene på Kvaløya, Fastlandet og Tromsøya til sammen, har vi nå 2 millioner kroner til de to løypene bare på Kvaløya og Fastlandet, sier Henriette Robertsen.

Hun opplyser at Sykkelbyen Tromsø også har bidratt med midler til løypeutbyggingen i Kroken.