Erna vil ikke lenger garantere at ny E8 gjennom Ramfjord blir bompengefri

Før valget i 2013 lovet daværende statsministerkandidat Erna Solberg tidenes veipakke til Tromsø. Lite har skjedd siden den gang, og nå sier hun at alle prosjektene må sees i et tiårsperspektiv.

TYNGDEPUNKT: Statsminister Erna Solberg (H) mener det økonomiske tyngdepunktet i Norge beveger seg nordover. Samtidig mener hun landsdelen vil slite med politisk tyngde om man forblir tre regioner. Foto: Martin LæglandFoto: Martin Lægland

– Det økonomiske tyngdepunktet i Norge beveger seg nordover.

Erna Solberg
pluss

Bak sikkerhetsvakter, kommunikasjonsrådgivere og statssekretærer har statsminister Erna Solberg funnet seg til rette i lobbyen på The Edge.

– I 2013 lovet du at fire konkrete veiprosjekter skulle bli igangsatt i Tromsø om du ble statsminister. Dette var ny bompengefri E8 gjennom Ramfjorden, tunnel gjennom Tromsdalstinden, Kvaløya forbindelsen og Ullsfjordforbindelsen. Prislappen var på fem milliarder kroner. Budskapet var klart, og ikke til å ta feil av. Likevel er det ikke bevilget en krone til prosjektene?

– Jeg og Høyre la fram en alternativ Nasjonal Transportplan (NTP) i Stortinget. Altså tiårsplanen for utviklingen av landet. I den planen var det en Tromsø-pakke. Noen tror disse prosjektene var et valgløfte for fireårsperioden, men det var det ikke.

Nedstemt av Stortinget

– Du er sitert på at "Hvis vi overtar regjeringskontorene etter valget vil vi bruke fem milliarder kroner på en veipakke i Tromsø-regionen". Heller ikke ble det nevnt noe om et tiårsperspektiv.

– Vi fremmet dette forslaget i Stortinget, og det ble nedstemt. Vi har gjort veldig mye, og gitt mye midler til fylkeskommunen som har ansvar for en del av disse prosjektene. Men dette var et løfte med et tiårsperspektiv. Vi bruker mer penger på samferdsel enn tidligere regjeringer, og har overoppfylt NTP-en. Nå skal vi også få på plass en løsning i Breivika.

– Dere har heller ikke bevilget noen penger til det prosjektet?

– Nei, men det er gitt tillatelse til forskuttere for å kunne gjennomføre. Det skjer hele tiden at prosjekter blir utsatt. Noe brenner mer enn annet å få gjennomført. Vi har økt bevilgningene til Nord-Norge betydelig når det kommer til vei. Landsdelen har ti prosent av befolkningen og får 21 prosent av midlene til vei. Det er også slik at en del av midlene vi satt av på vei måtte gå til jernbane på grunn av kompromiss med samarbeidspartiene i Stortinget.

– Men løftet om at ny E8 gjennom Ramfjorden blir bompengefri står du fast på?

– Det kan jeg ikke gå inn på. Nasjonal transportplan kommer når den kommer.

– Du var veldig klar i 2013 på at den nye innfartsåren skulle være bompengefri.

– Ja, men nå holder vi på med NTP-en, så jeg kommer ikke til å gi noen signal om det nå.

Nordlig økonomisk tyngdepunkt

– Som statsminister, hva er visjonen din for Tromsø og Nord-Norge fremover?

– Det økonomiske tyngdepunktet i Norge beveger seg nordover. Det er mer aktivitet på olje og gass, naturressursutvikling, reiselivsnæringen, og vi ser fantastiske tall på utviklingen. Tromsø kommer til å være en arktisk hovedstad med store fagmiljø med kunnskap og konkurranse. Det er en utfordringen for hele Norge å skape enda flere private bedrifter med utgangspunkt i de fagområdene. Vi må bli enda flinkere til å bruke forskning og kompetanse for å skape sysselsetting og høykompetansearbeidsplasser.

– Du nevner olje og gass. Hva skal til for at vi får en konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Det trengs vilje. Nå ser det ut som viljen begrenser seg i Ap. Da er det ikke flertall for konsekvensutredning av Vesterålen og Senja. Jeg mener vi trenger en konsekvensutredning, så kan vi ta en diskusjon om hvilke områder vi bør åpne. Samtidig mener jeg det kunne vært positivt for Nord-Norge med flere bein å stå på, hvis det viser seg at det er fornuftig å åpne noen av områdene. Det vet vi om vi får mer kunnskap gjennom en konsekvensutredning

– Så ditt mål om du fortsetter som statsminister er å få igjennom en konsekvensutredning?

– Vårt utgangspunkt er at vi ønsker en konsekvensutredning, men jeg vet at det er en forutaning for noen partieier at det ikke må gjennomføres en konsekvensutredning for å støtte ulike regjeringer. Det gjør det vanskelig. Hvis Ap nå gjør et kompromiss, så har vi heller ikke et politisk flertall i Stortinget. Det blir en annerledes situasjon å forholde seg til.

Færre regioner i nord

– Den store debatten i Nord-Norge det siste halvåret handlet om regionreformen. Hva kan du si om dine planer for landsdelen?

– Vi har sagt at regionreformen skal være basert på at regionene diskuterer seg imellom for å finne gode løsninger. Jeg gir ingen styringssignaler om hvordan regionene i Nord-Norge skal utvikle seg. Stortingets målsetting er at vi skal ned til ti regioner, og det vil endre tyngdeforholdene i landet. Da blir det en utfordring om det skal være tre regioner i Nord-Norge.

– Diskusjonene mellom fylkene har ikke ført til noe ønske om sammenslåing. Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) skylder på regjeringen og sier dere har lagt for lite i potten for at det skal bli aktuelt med en sammenslåing. Er det et halvhjertet forsøk fra regjeringen?

– Arbeiderpartiet er flink til å kritisere prosesser, men legger lite i potten selv. Jeg har vært med fire slike regionreformrunder de siste 15 årene. Hver gang Ap er i opposisjon snakker de om alle oppgavene de skal utføre. Hver gang de kommer i posisjon, har de mindre oppgaver å utføre.

– Hva er ambisjonene dine for valget i Tromsø?

– Jeg har ikke noen tallambisjon på valgoppslutning. Jeg synes Tromsø Høyre gjør en god jobb med å bygge opp et nytt lag. De har skiftet ut mye folk, og har mange flinke unge mennesker som vil sette preg på politikken fremover. Jeg mener byrådet i forrige runde fikk gjort mye bra for byen, men så var det litt ulike grunner til at det gikk dårlig med lokalvalget.