– Kundene må betale bomregningene våre

Transportsentralens 40 biler har bare ett sted å gjøre av fremtidige bomutgifter: på kundenes faktura. Bominnkreving vil trolig gi selskapet mer administrering.
pluss

– Det vil gi et påslag til kunden, samtidig som alle slike avgifter vil bli en del av fakturaen, sier Dag Aune, daglig leder i Transportsentralen.

Bedriften driver transport av alt fra byggevarer, møbler, sand, stein og grus. Kunden er som regel næringsdrivende, men Transportsentralen server også privatkunder.

LES MER: Tromsø Taxi foretrekker økt avgift foran bomring

- Hardt for næringsdrivende

Han mener at bomavgift slår uforholdsmessig hardt ut for næringsdrivende, spesielt dem som driver med nyttetransport.

– I så fall bør privatbilistene betale mer enn nyttekjøring, fordi vi ikke har andre alternativ. Å sende varer med buss eller å sykle dem er temmelig urealistisk, sier Aune smått sarkastisk.

Veivesenet foreslår at biler over 3,5 tonn skal betale 30 kroner per passering utenfor rushtiden, og 60 kroner i tidsperiodene 07.00-09.00 og 15.00-17.00.

LES OGSÅ: 3.250 krever så langt folkeavstemning om bompenger

- Underlig soneinndeling

Dersom bedriftens vel 40 biler når makstaket på 100 passeringer i måneden, vil det gi en utgift på anslagsvis 45 kroner per passering – tatt i betraktning dobbel takst i rushtiden. Per år blir det rundt to millioner kroner i merutgifter for bedriften.

– Personlig synes jeg hele soneinndelingen er underlig. Spesielt sone 1 som strekker seg fra nordenden av sentrum og helt til sørenden av øya. Innbyggerne der slipper utgifter som resten av bydelene får, sier Aune.

Han er heller ikke imponert over alle tiltakene som pakken inneholder.

– Vi er forskånet med køståing, sammenlignet med andre byer. Til å være en by der det akkumulert faller åtte–ni meter snø i året, synes jeg vi holder julene godt i gang. Det er urealistisk å tro at vi ved å bygge ut sykkelnettet får flere til å velge sykkel i vinterhalvåret, med tanke på snømengden og væromslag, sier Aune.