Kommunestyret skal støtte Matsentralen

Tromsø Matsentral har delt ut over ti tonn mat. Nå skal Tromsø kommune hjelpe organisasjonen med både penger og nye lokaler.

FIKK STØTTE: Høyres Erlend Svardal Bøe fikk støtte fra hele kommunestyret om å hjelpe Tromsø Matsentral.Foto: Ronald Johansen / iTromsø

pluss

I onsdagens kommunestyre var Erlend Svardal Bøe fra Høyre initiativtaker til et vedtak om at kommunen skal gå inn i et tettere og sterkere samarbeid med Tromsø Matsentral.

– Det siste året har Matsentralen distribuert over ti tonn mat til trengende i Tromsø. Men de har problemer med utstyr, lokaler og mulighetene til å drive sin virksomhet, sier Bøe.

LES OGSÅ: Høyre vil hjelpe Matsentralen

Dialog med Matsentralen

MATSENTRAL: Geir Arne Skogeng Nordstrand er prosjektleder for Tromsø Matsentral, som foreløpig mangler både lokaler og tilstrekkelig kjølekapasitet.Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

Han ønsker derfor at kommunen skal «gå i dialog med Matsentralen for å gi nødvendig hjelp».

SVs Gunhild Johansen fremmet også et forslag om at kommunen skulle hjelpe Matsentralen – men kun med lokaler.

Støtte til utstyr, ansettelser eller annet inngikk ikke i Johansens forslag.

– Vi mener at det er lokaler som er det viktigste i første rekke, derfor mener vi at vårt forslag er mer konkret enn Bøes, sier hun.

LES OGSÅ: Åpner matsentral: - Cirka 800 barn er fattige i Tromsø

Viktig arbeid

Stort sett samtlige partier støttet intensjonene i forslagene fra både Høyre og SV om å hjelpe Matsentralen.

I dag er sentralen innlosjert i lokalene til gatemagasinet Virkelig i Storgatbakken. Disse er både for små og uhensiktsmessige for å håndtere så store matmengder det er snakk om.

ENSTEMMIG: Kommunestyret stilte seg bak et forslag om å støtte Tromsø Matsentral mer aktivt.Foto: Ronald Johansen / iTromsø

– Matsentralen har selv tatt kontakt med oss for å få en bedre løsning på plass, og de har også gitt signaler om at samarbeidet med administrasjonen i kommunen ikke er den beste, sier Erlend Svardal Bøe.

Ble enige om kompromiss

Høyres gruppeleder ble noe skuffet over at SV fremmet et forslag som mer eller mindre parallelt med hans – uten at han var informert om saken på forhånd.

– Dette er en sak som vi stort sett er enige om her i kommunestyret. Dere kunne ha kontaktet meg om forslaget så kunne vi ha blitt enig om et felles, sa Bøe.

Etter en relativt lang debatt – og der det blant annet ble tatt pause for en liten forhandlingsrunde mellom gruppelederne – ble man enige om å stemme samlet om begge forslagene.

Fremskrittspartiet stemte mot SVs forslag.