Troms Taxi og UNN braker sammen i tingretten i striden om pasientkjøring: Krever fem–seks millioner

Troms Taxi AS mener UNN og Pasientreiser har brutt kontrakten. Nå forlanger selskapet millionerstatning.

millionkrav: Til uken braker Troms Taxi og UNN sammen i tingretten. Det dreier seg om et millionkrav, sier taxidirektøren. Foto: John Strandmo

PASIENTREISER
  • I 2015 utlyste UNN en ny anbudsrunde for pasientkjøring.
  • Stein Sørensen Persontransport AS/Din Taxi AS fikk anbudet.
  • I tillegg inngikk UNN avtale med Troms Taxi AS om kjøring fra fem kommuner i midtfylket.
  • Da denne avtalen ikke ble overholdt, truet Troms Taxi med kjørenekt og oppsigelse av avtalen.
  • Da slo UNN og Pasientreiser tilbake og varslet søksmål.
  • Saken endte med at taxiselskapet stevnet sykehuset med et krav i millionklassen.
pluss

Hele neste uke er satt av til hovedforhandlingen i tingretten. Før det har tvisten vært gjennom alle rettsinstanser – fordi UNN ikke ville gi ut sentrale dokument i saken. Nå er disse frigitt.

Dokumenterte tap

Direktør i taxiselskapet, Ole M. Johansen, sier at den aktuelle dokumentasjonen omfatter vel 20.000 turer som er kjørt i perioden oktober 2015 til siste ved årsskiftet. Her er det funnet avvik på 30–40 prosent av turene – pasientreiser som skulle vært tildelt Troms Taxi.

– Vi vil la retten avgjøre en eventuell erstatning. Men slik vi ser saken – og fordi dommeren har bedt oss være mer konkret – er det snakk om fem–seks millioner kroner, sier prosessfullmektigen til Troms Taxi, advokat Ole-Martin Jensen.

LES OGSÅ: Kan få fem ekstra løyver - det er bare én hake (for abonnenter)

Avtalebrudd

– Fra vårt ståsted er det snakk om et avtalebrudd fra UNN sin side. Slik ordningen er praktisert, har det gitt min klient et betydelig tap.

Jensen har i prosessen også avdekket at UNN har tapt store beløp på den måten avtalen er praktisert.

– Vi ser at selskapet som fikk hovedavtalen har kjørt lange strekninger samtidig som lokale taxier har vært tilgjengelige.

Må ordnes opp i

– Selv om dette ikke er en del av søksmålet, er det viktig at det offentlige rydder opp i eksisterende praksis. Det handler tross alt om offentlige midler – dine og mine skattepenger – som brukes unødig. Det kan ikke fortsette, mener advokaten.

Ole M. Johansen karakteriserer hele saken som frustrerende – både for UNN og aktørene i Troms Taxi.

Store tap

– Begge har lidt et betydelig tap siden kontrakten ble inngått. Da ble vi en såkalt andreprioritetsaktør som skulle kjøre pasientturer i angitte områder. Men allerede etter en uke skrev jeg den første avviksmeldingen. Og dem har det blitt 412 av fram til utgangen av 2016. Det er mer enn én per dag, konstaterer Johansen.

LES OGSÅ: Fikk bare dekket halvparten av utgiftene. Nå har han vunnet mot Pasientreiser (for abonnenter)

Lang prosess

Han er den første til å beklage at tvisten må avgjøres i domstolen.

– Vi har møtt motstand fra første øyeblikk. Som eksempel kan jeg nevne at spørsmålet om å få ut dokumenter i saken er behandler i fire rettsinstanser. Det alene har vært med på å fordyre prosessen betraktelig.

Ole M. Johansen erkjenner at Stein Sørensen Persontransport Din Taxi AS hadde det laveste anbudet og derfor ble foretrukket foran Troms Taxi AS.

Betalt for mye

– Det var snakk om en forskjell på åtte prosent per kilometer. I ettertid – etter gjennomgang av kjøredokument – ser vi at UNN har betalt langt mer enn nødvendig.

– Det skyldes at de har fått turer i de områdene hvor vi skal operere. Det har fordyret reisene og gitt UNN unødige utgifter, sier Ole M. Johansen.

LES OGSÅ: Kræmer-konsernet splittes (for abonnenter)

Ikke gjort feil

I sitt sluttinnlegg til tingretten sier advokat Thomas Albertsen, som representerer UNN, at sykehuset ikke har gjort feil som innebærer erstatningsplikt.

– Vi bestrider også grunnlagene Troms Taxi påberoper seg.

– UNN har heller ikke opptrådt illojalt overfor saksøker, understreker prosessfullmektigen.