Tungtransport ødelegger nattesøvnen

Etter at asfaltfabrikken på Olavsvern kom i drift har ekteparet Hans Simon Hauan Johansen og Sissel Anita Johansen knapt hatt ei rolig natt. De mener tungtransporten ødelegger nattesøvnen.

TRAFIKKSTØY-PLAGER: Ekteparet Sissel Anita Johansen og Hans Simon Hauan Johansen merker nesten hver natt tungtransporten som dundrer forbi på Ramfjordnesveien.Foto: Ronald Johansen / iTromsø

pluss

– Når kjøringen står på er jeg våken fem-seks ganger i løpet av natta, sier Hans Simon Hauan Johansen.

Ikke fred å få

Han og kona Sissel Anita Johansen har i mange år bodd på Ramfjordnesveien, rett ved stranda i Sandvika. De har ikke vært uvant med kjøring til og fra Olavsvern, men den siste måneden har trafikken økt kraftig som følge av at NCC har startet asfaltproduksjon på den tidligere marinebasen.

– Det er ikke fred å gå, ikke engang i helgene. Det kjøres fem til seks ganger i uka, til alle døgnets tider. Sist helg kjørte det tungtransport lørdag morgen, og det begynte igjen søndag kveld, forteller Johansen.

LES OGSÅ: Ordføreren erklærer seg inhabil om Olavsvern (for abonnenter)

Fra kveld til morgen

I tillegg til transport av asfalt er det også transport av produkter og råmaterialer som brukes for å lage asfalten.

– Asfalttransporten begynner i 20-tiden om kvelden og holder på til 06.00 om morgenen. Det høres når soverommet vender mot veien, sier Sissel Anita Johansen.

Nylig leste de i avisa om noen som klagde på asfaltering om natta.

– Det var snakk om ei natt, men her er det ukevis med kjøring dag og natt.

LES OGSÅ: Kommunen lurer på hvor mye Olavsvern-veien tåler

FORHOLDSREGLER: For å unngå at innkjøringen blir kjørt ned av tungtransport når en lastebil må kjøre til siden for å slippe den andre forbi, har Hans Simon Hauan Johansen og Sissel Anita Johansen satt opp sperrebånd og port.Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Bare å beklage

Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl i NCC i Norge sier de ikke har mottatt klager på støy fra verken asfaltfabrikken eller i forbindelse med transporten.

– Det er vanskelig for meg å kommentere støyplagene når jeg selv ikke har opplevd det. Vi har ikke fått henvendelser om tungtransportstøy som jeg er kjent med.

– Har du ingen forståelse for at folk mister nattesøvnen som følge av støyen?

– Vi er dessverre nødt til å frakte asfalten med lastebil, på en fornuftig måte selvfølgelig. At det blir noe støy er bare å beklage. Vi jobber med legging av asfalt i forbindelse med kontrakten til Statens vegvesen, og den må legges om natta. Vi har ikke noe valg. Veivesenet gjennomfører asfaltleggingen nattetid på grunn av hensynet til annen trafikk, sier Heimdahl.

BEKLAGELIG: – At det blir noe støy er bare å beklage, sier kommunikasjonssjef Tor Heimdahl i NCC Industry. Foto: Erik MårtenssonFoto: Erik Mårtensson

Satte ned fartsgrensa

Ekteparet Johansen har tatt konsekvensen av veiforholdene og satt opp port ved sin innkjøring for å hindre den blir ødelagt av tungtransporten.

– Når de møtes må de bruke avkjøringene fordi det ikke fines møtelommer. Dette er en smal bygdevei.

Til tross for at Statens vegvesen satte ned fartsgrensa fra 60 til 40 km/t på Ramfjordnesveien og satte opp skilt som varsler anleggstrafikk, som ei prøveordning, mener ekteparet fartsgrensen ikke overholdes.

– Det er voldsomt mye trafikk og det er ikke alle som respekterer fartsgrensa.

Mange klager

De er ikke de første som klager på asfaltfabrikken og trafikken som følger av asfaltproduksjonen. Både utviklingslaget og andre beboere langs den to kilometer lange Ramfjordnesveien har klaget på at etableringen av asfaltfabrikk og annen tungindustri på Olavsvern. De mener veien er for smal for tungtrafikk, noe som går ut over trafikksikkerheten.

Klagene til tross, i mai vedtok byggesakssjefen i Tromsø kommune at NCC Industry AS får midlertidig tillatelse til etablering av mobil asfaltfabrikk. Tillatelsen gjelder ut 2017.

Negativt og positivt

I vedtaket går det fram at folk utenfor sentrum også må regne med ulemper i form av anleggsstøy. Det vises til at asfaltproduksjon er samfunnsnyttig, at veivedlikehold kommer mange til gode og at det også har et trafikksikkerhetsperspektiv.

– Det at transporten i hovedsak vil skje på nattetid er både å betrakte som positivt og negativt. Det er positivt i den forstand at brukerne av området på dagtid, inkludert barn som leker, ikke vil bli berørt. Ulempen er at dette medfører trafikkstøy deler av døgnet da det er mest viktig med lite støy, heter det i vedtaket.

Ingen måling av trafikkstøy

I slutten av juni sende byutvikling brev til NCC hvor det går fram at NCC er ansvarlig for at støygrensen overholdes, både fra fabrikken og transporten. Byutvikling ber om dokumentasjon på at tiltaket og transporten overholder støykravet, og at målinger skal utføres av et uavhengig firma. NCC har bestilt støymålinger, men bare for fabrikken.

– Støymålinger blir gjennomført på alle våre asfaltverk, også på Olavsvern. Vi har bestilt målinger fra Veiteknisk Institutt som skal måle støyen fra selve asfaltverket. Det vil skje om ikke lenge. Støymåling ute på offentlig vei har vi aldri gjennomført tidligere, da dette er utenfor vårt ansvarsområde. Det foreligger ingen planer om å gjennomføre støymåling på offentlig vei, sier Tor Heimdahl.

Sannsynligheten er stor for at NCC Industry kommer til å søke om etablering av mobilt asfaltfabrikk også neste år, og de har planer om å bli i Tromsø.

– Jeg kan ikke uttale meg om søknad for neste sesong. Vi har ambisjoner om å etablere oss permanent i Tromsø, men det er for tidlig å si noe om det nå, sier kommunikasjonssjefen i NCC.

KREVER SVAR: Kommunestyrerepresentant Sandra Borch (Sp) vil ha svar på en rekke spørsmål rundt etableringen av asfaltfabrikken . Foto: Ronald JohansenFoto: Ronald Johansen

Siste ord ikke sagt

Som iTromsø har skrevet tidligere kommer saken om asfaltfabrikken opp i kommunestyret i august etter et innbyggerinititativ. Det ser kommunestyrerepresentant Sandra Borch (Sp) fram til, som har stilt spørsmål om saken i kommunestyret.

– Jeg og Barbara Vögelere (MDG) sendte inn flere spørsmål om asfaltfabrikken til kommunestyret tidligere i år, uten å få klare svar. Det var spørsmål om vurdering av veistandarden, trafikkstøy, skolevei og gatelys. Jeg håper politikerne tar turen ut dit for å se på forholdene. Denne saken burde vært til politisk behandling fra starten av. Jeg tror ikke siste ord i denne saker er sagt, sier Borch.