Erna Solberg om veiprosjektene i Tromsø: – Nord-Norge har fått en kraftsatsing på vei

Erna Solberg lovde i 2013 midler til fire konkrete veiprosjekter i Tromsø. Det har blitt redusert til ett. Men Erna mener Nord-Norge har fått ei kraftsatsing på vei.

PÅ TROMSØBESØK: Statsminister Erna Solberg var i helgen i Tromsø i forbindelse med Arctic Race of Norway. Mens syklistene tidvis måtte sykle på dårlige veier, sier Solberg til iTromsø at Nord-Norge har fått ei betydelig satsing på vei de siste fire årene. Foto: Daniel Lilleeng

pluss

I helgen besøkte statsminister Erna Solberg Tromsø i forbindelse med Arctic Race of Norway.

Der fikk hun se syklistene imponere – men tidvis på et veldig slitent veinett.

10-årsplan

Solberg kom i 2013 med lovnader om «tidenes veipakke» med midler til fire konkrete veiprosjekter i Tromsø. På lista sto bompengefri E8, Tindtunnelen, Kvaløyforbindelsen og Ullsfjordforbindelsen. Det har kulminert i midler til ett prosjekt – E8 – som samtidig blir bompengefinansiert.

– Hva er bakgrunnen for det?

– Vi lovet en pakke for Tromsø i forbindelse med den forrige nasjonale transportplanen. Den planen var for 10 år. Nå ligger E8 inne i NTP, svarer Solberg.

-Men E8 blir jo bompengefinansiert?

-Ja, og det blir det med den løsningen som foreligger nå. Vi hadde en annen fellesløsning, men nå har det vært nye løsninger knyttet til dette, sier statsministeren.

-Er det ikke et paradoks at det er i nord de største verdiene skapes – men så må mye de samme verdiene fraktes ut på tynnslitte veinett i store deler av landsdelen? Bør samferdselsmidlene fordeles annerledes?

-Nord-Norge har fått en kraftsatsing på veinettet i løpet av denne regjeringens periode. Vi har økt betydelig – nå husker jeg ikke prosentene – men det er betydelig mer penger som er brukt enn tidligere. Vi bygger E16 som er hovedveien gjennom alle fylkene i Nord-Norge med rekordfart i øyeblikket. Det er ingen grunn til å si at Nord-Norge ikke får samferdselsmidler. De har fått og de får fremover, sier Erna Solberg.

Vil ikke love jernbane

Regjeringen har bestilt en utredning om jernbane fra Fauske til Tromsø i NTP.

-Det er særlig snakk om godssiden. Det har vært argumentert sterkt for at jernbane kan være et godt svar på godsutfordringene i nord. Det skal vi utrede, sier Solberg.

-Når begynner den utredningen?

-Det ligger inne i NTP at det skal gjøres en utredning, og jeg kan ikke si når vi begynner med den, svarer hun.

-Tror du ditt parti vil kjempe for jernbane til Tromsø?

-Først må vi vite om det er et grunnlag som passer til næringsvirksomhet. Dersom vi skal ha godsjernbane fra Bodø til Tromsø, så må det være et grunnlag for transportvirksomheten. Så langt har vi alltid sagt at det er kysten som er den viktigste transportveien, fordi folk bor langs kysten i nord, så får vi se hvordan utredningen går, svarer Solberg.

-Jeg tror ikke vi skal love så mye før det ligger en utredning på bordet, legger statsministeren til.

Imponert over Arctic Race og Narvik 2025

Høyre-lederen snakket i rosende ordelag om folkefesten Arctic Race of Norway – og garanterte for videre statsstøtte for sykkelrittet.

Men til tross for det som gjentakende har vært et voldsomt engasjement for idrett i nord, må vi reise sørover dersom vi skal overvære enda større begivenheter. Siden krigen har det kun blitt arrangert et internasjonalt mesterskap i nord – VM på skøyter i Tromsdalen i 1991.

-Hva skal til for at Nord-Norge og Tromsø får reelle muligheter til å arrangere mesterskap?

-Det dreier seg om at du har fasiliteter til det. At du har et arrangement og et regnestykke som går opp rundt det, og at den investeringen som storsamfunnet skal gjøre i anleggene på en måte har en ettervirkning også. Derfor er det veldig spennende når Narvik søker alpint-VM nå, sier Solberg, og mener det idretten selv som avgjør hvem som blir søker.

-Vi har sagt det at det er idretten som må velge hvem som skal bli søker, men kulturministeren (Linda Hofstad Helland) har jo gjort det klart at alle må få mulighet til å bli vurdert til dette.

-Er det ikke på tide at et internasjonalt mesterskap legges til Nord-Norge?

-Jo, jeg er enig i det. Men igjen, litt respekt for hva som er politikernes jobb, og hva som er idretten sin egen jobb. Det er idretten som velger hvem som er søkere for internasjonale mesterskap, svarer Solberg.

-Hva tenker du og din regjering å gjøre med etterslepet på spillemidler?

-Nå skal vi fortsette å sørge for at idretten får veldig mye spillemidler. Vi har økt andelen spillemidler til idretten mye. Idretten får store overføringer gjennom de midlene, sier Erna Solberg.