Ap-toppene gir seg selv 186.000 i lønnsøkning – hver

Ragni Løkholm Rambergs utgang av Tromsø-politikken gir klingende mynt til Jarle Heitmann og Brage Larsen Sollund.

HØYERE LØNN: Brage Larsen Sollund (til venstre) og Jarle Heitmann gir seg selv gode kår.

pluss

Ramberg trakk seg i juni fra fulltidspolitikken, da hun gikk fra byutviklingskomiteen til en stilling i Totalrenovering.

SLUTTET: Lønnsmidlene etter at Ragni Ramberg sluttet som heltidspolitiker, overtas i stor grad av Brage Sollund og Jarle Heitmann.

 

Broderlig fordeling

Aps kommunestyregruppe har nå bestemt at størsteparten av godtgjørelsen Ramberg hadde skal fordeles mellom Ap-kameratene Brage Larsen Sollund og Jarle Heitmann. Det betyr at de to politikerne går fra 464.000 kroner i årslønn, til 650.000 kroner i inntekt fra kommunen.

– Først og fremst er jeg fornøyd med å få jobbe med politikk i Tromsø. Som byråd tjente jeg 900.000 kroner. Jeg har hatt 464.000 kroner i årslønn fram til nå, etter vi gikk over til formannskapsmodellen i fjor. Det har jeg vært fornøyd med, utenom det har jeg ikke så mye mening om min egen lønn. Lønn er ikke min viktigste drivkraft for å være politiker, sier Sollund, som nå får 15.500 kroner mer i inntekt i måneden før skatt.

– Med økt lønn, får du økt arbeidsmengde?

– Jeg merker det er mye å gjøre. På torsdag var jeg på en debatt, i forrige uke var det flere dager jeg kom hjem først på kvelden, på grunn av jobb som komitéleder. Og på søndag måtte jeg finne fram PC-en et par timer for å forberede meg til denne uka. Det er mye å henge fingrene i, men jeg klager ikke over lønna eller arbeidsmengden, sier Sollund.

LES OGSÅ: Tromsø kommune styrer mot ny millionsmell

Stortingslønn

Lønnen kommunepolitikerne er beregnet ut fra stortingsrepresentantenes lønn, som i dag er på 928.602 kroner. Sollund og Heitmann tjener 70 prosent av dette – om man ikke regner med styreledervervene de har i kommunen.

Godt betalte styreverv

Både Sollund og Heitmann har nemlig betydelige inntekter fra styrelederverv de er utpekt til, på vegne av kommunen.

Brage Larsen Sollund er i tillegg til å være komitéleder for byutviklingskomiteen, også styreleder i Tromsprodukt, hvor han har et årlig honorar på 100.000 kroner i året. Det gjør at han har en samlet inntekt fra kommunepolitikken på 750.000 kroner.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: «Det er et eller annet veldig absurd ved at noen bare kan bevilge seg selv 186.000 mer i lønn»

Nesten stortingslønn

Det er likevel et stykke unna inntekten til Jarle Heitmann. Han er, i tillegg til å sitte i formannskapet, styreleder og daglig leder i Alfheim stadion hvor han har et årlig honorar på 150.000 kroner. Heitmann er også styreleder i Havnestyret hvor han til sammen får 70.000 kroner i honorar. Han sitter også i bedriftsforsamlingen til Troms Kraft, hvor han tjener rundt 8000 kroner i året.

Heitmann har derfor en samlet inntekt på rundt 878.000 kroner i året fra kommunepolitikken, kun 50.000 mindre enn stortingslønn.

– Fortjener dere så høy inntekt som lokalpolitikere?

– Ja, det vil jeg si. Du har nå slått sammen flere ulike ting, men at en heltidspolitiker i kommunen tjener 650.000 synes jeg er riktig nivå, med tanke på rekruttering. I forrige periode tjente en heltidspolitiker 654.000, og vi ligger på nesten samme nivå, sier Heitmann.

– Jeg har måtte prioritert bort mye fritid, og jeg jobber mye mer enn hva en 100 prosent stilling ville utgjort. På sikt ønsker jeg å ha færre verv enn jeg har nå, og det er nok rett at vi tar en gjennomgang på hva jeg skal gjøre og ikke gjøre fremover.

LES OGSÅ: «10 millioner kroner billigere politisk system enn våre for­gjengere»

Heitmann har fram til nå hatt en 50 prosentstilling i bandyforbundet, i tillegg å sitte i formannskapet.

– Den stillingen kan jeg nå slutte i, og fokusere på arbeidet på rådhuset. Økningen jeg nå får hos kommunen, tilsvarer like mye som jeg mister hos bandyforbundet. Men det gjør hverdagen enklere for meg, å ikke ha to ulike jobber, sier han.

90.000 kroner til overs

Selv om mesteparten av frikjøpet Ramberg tidligere hadde, går til Sollund og Heitmann, er det 92.860 kroner igjen. Det er ikke klart hva som skal skje med de resterende midlene. Men ifølge Sollund er en mulighet at de kan brukes på partigruppa.

– Vi tenker for eksempel å bruke pengene på kompetansebygging til gruppa. Som på skoleringer i regi av Arbeiderpartiet sentralt, som det ikke er naturlig at kommunen dekker. Det er ikke helt avklart ennå, men vi tenker ikke å spre midlene flatt ut blant gruppas medlemmer, sier gruppelederen.