Andelshaverne i det konkursrammede borettslaget har saksøkt Danske Bank: – Styret uten kompetanse

Kirsten Helberg Johnsen (62) ble vararepresentant da det konkursrammede borettslaget ble stiftet. I ettertid reagerte hun på styrets sammensetning – at ingen hadde økonomisk bakgrunn.

STYREMEDLEM: Kirsten Helberg Johnsen og Helén Guttormsen (til venstre) mente at styrets sammensetning var uforsvarlig. FOTO: JOHN STRANDMO

AMFI-KONKURSEN
  • I oktober 2010 ble det åpnet konkurs i Tomasjord Amfi Borettslag.
  • Tre år senere tok 51 beboere i det konkursrammede borettslaget Tomasjord Amfi ut søksmål mot Danske Bank, E.G. Utbygging AS og advokat Tomas N. Haugan.
  • I tingretten – etter at flere andelshavere hadde trukket seg fra prosessen – ble de tre ovennevnte frikjent.
  • Saksøkerne måtte betale til sammen 475.000 kroner til sine motparter.
  • Deretter ble det tatt ut søksmål for å få avklart om saken var foreldet – en prosess som borettslaget vant i lagmannsretten.
  • Da Danske Bank anket til Høyesterett, ble saken avvist.
  • Nå skal erstatningen avgjøres i Nord-Troms tingrett. Det samlede kravet er på nesten 16 millioner kroner.
pluss

– Styret hadde ingen forutsetning for å vurdere det enorme lånet og borettslagets betalingsevne. Vi stolte på det banken, juristen og forretningsføreren sa. Da det likevel – og relativt raskt – begynte å gå galt, oppsto det krisestemning i styret. Det gikk så langt at jeg vurderte å takke for meg. Jeg fikk kalde føtter – ikke minst på grunn av de enorme summene som var i omløp.

LES OGSÅ: Andelshaverne i tidligere Tomasjord Amfi Borettslag krever millionerstatning

Bedre grep

– Jeg var forundret over at ikke Danske Bank reagerte på styrets sammensetning, at de utbetalte flere hundre millioner og ikke tok bedre grep før alt raknet.

– Som et eksempel på hvor dårlig det sto til, nevnte Johnsen at den opprinnelige styrelederen var en av de første som fikk betalingsvansker. Hans leilighet var en av seks som fort havnet på tvangssalg. Da det skjedde, ble hun fast medlem i styret.

LES OGSÅ: Advokat Tormod Melby mener at Danske Bank må frifinnes

Ikke sant

– Når banken hevder at vi gjorde lite for å få inn borettslagets tilgodehavende, er det ikke sant. Vi forsøkte alt – til og med salg for én krone og å gi leilighetene bort. Men ingen var interessert.

– Kirsten Helberg Johnsen endte til slutt opp som styreleder i borettslaget. Det forklarte hun retten med at det ikke var noen vei utenom. Ingen andre ville ha vervet under de rådende forholdene.

– 62-åringen sier at den økonomiske situasjonen raskt ble anstrengt og at det ikke gikk lang tid før hun skjønte at det ikke var noen vei ut av uføret.

LES OGSÅ: Sakkyndig fant flere avvik

Millionbeløp

– På et tidspunkt var misligholdet – penger som ikke ble innbetalt fra andelshaverne – kommet opp i 3,5 millioner kroner.

– Selv om vi ga tillatelse til at folk kunne leie ut for å få inn penger, ble situasjonen ikke bedre. Årsaken var at andelshaverne puttet leieinntekten i egen lomme fremfor å betale felleskostnader. Det sendte oss enda lenger ut i hengemyra, forklarte Johnsen.

Lavt innskudd

– Hun og ektemannen solgte en sentrumsleilighet før de inngikk avtale på Tomasjordnes. I tillegg hadde de huset i Oldervik.

– Da papirene ble undertegnet hos megler, betalte vi 190.000 kroner i innskudd. Felleskostnadene ble satt til drøye 4.200 kroner.

– Men det varte ikke lenge. Kostnadene økte i takt med at andre andelshavere ikke gjorde opp for seg. Til slutt gikk det som det gikk, konstaterer Kirsten Helberg Johnsen.

Kritisk til

– Også Helen Guttormsen, som kom inn i styret etter hvert, stilte seg kritisk til måten Danske Bank hadde opptrådt på.

– På stiftelsesmøtet ble folk plukket fra salen for å få styret på plass. Den eneste veiledningen vi fikk, var et skriv om retningslinjer for styremedlem i borettslag.

– Banken kom aldri inn med råd og vink underveis. Det skjedde først da alt var i ferd med å gå over styr og vi endte i skifteretten i oktober 2010, forklarte Guttormsen.