Rådstua-utvidelse skulle startet i høst – nå er byggingen utsatt

En bygning på 200 kvadratmeter, som blant annet skal romme garderober, blir forsinket på ubestemt tid.

NYTT: Planene om å utvide Rådstua med en ny bygning har eksistert i årevis. Skisserte Boralis Arkitekter tilbygget i 2012. Illustrasjon: Borealis ArkitekterFoto: Bente Amundsen

pluss

Den kommunalt eide Rådstua har et pågående prosjekt for å bygge et tilbygg bak dagens bygning i Vestregata.

Nylig fikk kommunen avslag på en søknad om et millionbeløp til byggingen. Totalt koster utbyggingen rundt 16 millioner kroner, fordelt ujevnt mellom kommunen, fylkeskommunen og kulturrådet. Begrunnelsen for avslaget er at arbeidet ikke er startet.

– Avslaget på søknaden har en åpning for at vi kan søke igjen til neste år, og påvirker ikke oppstartsdato, sier Bjarte Kristoffersen, enhetsleder for kultur og idrett i kommunen.

Uklar startdato

ENHETSLEDER: Bjarte Kristoffersen i kultur og idrett. Foto. Tromsø kommune

Kristoffersen betegner avslaget fra fylket som udramatisk, gitt at kommunen kan søke om de samme midlene til neste år.

– Vi jobber fortløpende med prosjektet. Ny startdato er foreløpig ikke klar, sier enhetslederen.

– Starter byggingen i 2018?

– Som nevnt er ikke ny dato klar, sier Kristoffersen, som sier prosjektet ikke vil ha en startdato før «alle er fornøyde».

– Med det mener jeg kommunen og de som skal bruke bygningen.

– Hva er årsaken til forsinkelsen?

– Det er vanskelig å peke på én konkret årsak. Prosjektet lå opprinnelig hos byggforvaltningen, men ble løftet over på utbyggingstjenesten som tar seg av større prosjekt, sier Kristoffersen.

– Kjærkomment

På baksiden av Rådstua ble det i 1973 satt opp en «blackbox» til Hålogaland Teater.

Ifølge konstituert leder for Rådstua, er lokalene trange.

– Vi mangler publikumsareal som foajé. Salen tar 105 publikummere, men de må stå trangt i gangen når de ikke er i salen. Den nye bygningen skal ha artistgarderober og slikt, sier leder Martin Fjellvang Osima.

Den nye bygningen skal settes mellom blackboksen og Rådstua.

– En slik utbygging og et nytt bygg er kjærkomment. Det gleder vi oss til. Også for dem som spiller har dårlige garderobefasiliteter, sier Osima.