Vil begrense antall cruiseanløp i Tromsø

Tromsø bør legge et tak på antall cruiseskip per dag som får lov til å anløpe byen.

VEKSTNÆRING: Antall cruiseskip som kommer til Tromsø vokser for hvert år – og skipene blir større og større. Nå etterlyser flere begrensninger i trafikken. Foto: Per EliassenFoto: Per Eliassen

pluss

I Bergen er det i dag ikke lov å ta imot fler enn fire cruiseskip per dag – eller 9.000 passasjerer. Det i en by med nesten 270.000 innbyggere – og en havn som er større enn Tromsø.

Her i byen finnes det ingen restriksjoner for antall anløp eller antall passasjerer som kan komme samtidig. Derfor kan det bli som eksempelvis 28. juni og 9. juli i år da tre store cruiseskip med med henholdsvis 7.300 og 7.600 passasjerer lå i byen samtidig.

Utfordrende turisme

Cruisenæringen er også inne i en kraftig vekst med tanke på antall passasjerer – og dette skaper i sin tur store utfordringer for reiselivsnæringen, byens infrastruktur og for miljøet, mener Miljøpartiet de Grønnes Barbara Vögele.

Hun vil at Tromsø skal være føre var – og sette et tak på antall anløp og antall passasjerer per døgn.

VIL HA TAK: Miljøpartiet de Grønnes Barbara Vögele vil ha tak for antall cruisebåter og passasjerer som kan få lov til å komme til Tromsø daglig.Foto: Ronald Johansen

Vil ha anløps- og passasjertak

– Flere andre havner har innført – eller vil innføre – begrensninger på antall cruiseanløp – og det mener jeg at Tromsø også bør gjøre, sier hun til iTromsø.

Vögele vil at kommunen går i direkte dialog med Tromsø havn og reiselivsnæringen for å vurdere en måte å innføre begrensning i cruisetrafikken.

– Det vil ta flere år å få innført et slikt tak fordi rederiene har planlagt lang tid i forveien, sier hun.

MdG-politikeren understreker at hun ikke vil cruisetrafikken til livs, men at det er nødvendig å innføre restriksjoner.

– Næringen er kommet for å bli, men jeg mener at vi må legge opp til at turistveksten kommer i andre sektorer, sier hun.

Bruker mindre penger

Vögele mener at alle ville tjene på et slikt tak. Tromsø har ambisjoner om å få enda flere turister til å komme – og da kan vinningen gå opp i spinningen dersom kapasiteten allerede er sprengt av cruiseturister.

– Når studier viser at cruiseturister bruker mindre penger per dag enn "vanlige" landturister og sjansen for gjentatt besøk er lavere enn for landturister er det enda en grunn for å vurdere innføring av et tak.

Reiselivssjef Chris Hudson er ikke uvillig til å se nærmere på saken. Han peker på at Tromsø har en ambisjon om å vokse innenfor segmentet bærekraftig turisme – og at man da kanskje må se på en begrensning i antall cruiseanløp.

ÅPEN: Reiselivssjef Chris Hudson sier at en bedre tilrettelegging av cruiseturismen kun er positiv – og at man allerede er i gang med å diskutere en ny cruisestrategi for Tromsø.Foto: Tom Benjaminsen

 

Vil sluse flere turister

– Vi er en turistby i vekst, og vi må kanskje se på en annen tilrettelegging for dem som kommer, sier han.

Trykket blir veldig stort på "superdagene" når antall anløp er stort.

Blant annet viser han til at bare 30 prosent av cruisepassasjerene har meldt seg på landaktiviteter når skipene klapper til kai.

– Om vi eksempelvis kan endre prosenten forhåndspåmeldte aktiviteter fra 30 til 50 vil ikke trykket på byen bli så stort, sier han.

Og fortsetter:

– Da vil det også få som ringvirkning at operatører og bedrifter utenfor sentrum får økte inntekter – en vinn-vinn-situasjon, sier Hudson.

Jobber med ny strategi

Ifølge reiselivssjefen er arbeidet med å gjøre cruisenæringen både mer miljømessig og økonomisk bærekraftig.

– Vi har allerede hatt møter med Troms fylke, kommunen og Tromsø havn for å jobbe fram en ny cruisestrategi for Tromsø, sier han.