Flytta svevestøvstasjon bort fra trafikken

Fredag morgen flytta Bydrift svevestøvstasjonen fra tverrforbindelsen til mindre trafikkerte Dramsvegen. Formålet er å sammenligne målingene herfra med målingene gjort av den andre stasjonen plassert ved tungt trafikkerte Hansjordnesbukta.
Svevestøvstasjoner
  • Det er to målestasjoner i Tromsø, én i Hansjordnesbukta og én på Tverrforbindelsen.
  • Sistnevnte er nå flytta til Rambergan park ved Dramsvegen etter pålegg fra Miljødirektoratet.
  • Formålet er å gjøre målinger i et lite trafikkert område for å sammenligne med målinger fra den andre stasjonen.
pluss

Marta Karoline Jansen, klima- og miljørådgiver i Bydrift, er godt påkledd i kulda klokka ni fredag morgen når målestasjonen løftes på plass i Rambergan park ved Dramsvegen. Det er to slike stasjoner i Tromsø og nå er den ene henta fra tungt trafikkerte tverrforbindelsen til roligere omgivelser.

– Vi har fått instrukser fra Miljødirektoratet om å flytte den ene stasjonen fra en plassering nær veien til et område nær bebyggelse, men hvor det er lite trafikk. Denne stasjonen skal nå ha en funksjon som bybakgrunnsstasjon og skal måle luftkvaliteten i et område med lite trafikk. Disse målingene skal være en referansemåling som vi kan bruke til å sammenligne med målingene vi får fra stasjonen i Hansjordnesbukta hvor det er veldig mye trafikk. Det er et trafikknutepunkt i Tromsø og det stedet vi måler høyest verdi av svevestøv på våren og høsten, sier Jansen.

Bedre løsning

Instruksen kommer til Tromsø kommune fra Miljødirektoratet som igjen har mottatt sine instrukser fra EU. Den nye plasseringen av målestasjonen er den som stemmer best overens med retningslinjer for hele EU, som gjør det mulig å sammenligne data med resten av Europa.

– Har stasjonen da vært feilplassert på Tverrforbindelsen?

– Nei, fordi på det tidspunktet den ble plassert der så var det en god løsning, men i ettertid har man sett at det ikke var den beste plasseringen. I tillegg er det som sagt kommet nye instrukser om at man ønsker en bybakgrunnsmåling i tillegg til en veinær plassering, sier Jansen.

For høye verdier

– Det er én ting å måle det helseskadelige svevestøvet, men hva skal gjøres for å senke nivået?

– Det er en utredning under arbeid nå som skal føre til en tiltaksplan for å få senka svevestøvnivået. Vi kan koste så mye vi klarer og bruke støvbindende middel på veiene, men dette er midlertidige løsninger. Vi må ha færre biler på veiene og en større andel over på piggfrie dekk, forklarer hun.