Fylkesråd vil inngå ny millionavtale med TIFF

Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) vil forlenge samarbeidsavtalen med TIFF.

Ny AVTALE: Fylkesråd for kultur og næring anbefaler at fylkestinget støtter ny TIFF-avtale.Foto: Jon Terje Eiterå

Eksklusiv

Tirsdag skal fylkesrådet ta stilling til søknaden om 1,6 millioner kroner til samarbeidsavtale mellom Troms fylkeskommune og Tromsø Internasjonale filmfestival (TIFF) for 2018 og 2019.

Avtalen innebærer utbetaling av 800.000 kroner hvert av de to årene.

TIFF er Norges største publikumsfestival innen filmfeltet, men over 62.000 solgte billetter siste festival.

– I et næringsperspektiv anses det positivt å bidra til å styrke og utvikle landets største filmfestival da denne har stor betydning for regionen for øvrig gjennom overrislinger, heter det i Simonsens vurdering.

Samarbeidet mellom TIFF og fylkeskommunen skal styrke TIFF som arena for næringsliv, filmbransje og publikum gjennom filmpolitisk konferanse, egne visninger for elever og lærere i videregående skole, styrking av fylkeskommunens Barentssatsing og Film fra Nord.