4.-divisjonsspiller ferdig i klubben etter dopingsak

Burfjord IL skiller lag med spilleren som ikke stilte til dopingtest i Tromsø forrige helg.

LEDER: Styreleder for Burfjords A-lag, Jan Helge Jensen, har signert en uttalelse som sier at spilleren deres som stakk av fra dopingkontroll i Tromsø forrige helg er ferdig i klubben. Foto: Yngve NilssenFoto: Yngve Nilssen

sport

STORSLETT: Jan Helge Jensen, sportslig leder i Burfjord IL, har kommet med følgende uttalelse for styret A-lagsgruppa i anledning dopingsaken fra helga:

«Vi ble kjent med saken like etter hendelsen og har fram til beslutningen i dag prøvd å få fram fakta i saken. I tillegg til det har vi hatt en dialog med Antidoping Norge for å kvalitetssikre behandlingen av dette.

Videre har styret hatt en god og konstruktiv dialog med spiller, både vedrørende hendelsen og hans framtid som spiller i Burfjord IL.

Vi ser det som svært viktig og at opp i alt dette må vi ivareta spilleren på best mulig måte. Vi har også understreket dette for denne og uttrykt at vi står til hans disposisjon.

I vår dialog med Antidoping Norge ble det slått fast at selv om spilleren ikke lot seg teste der og da, så vil en eventuell kjennelse i saken ikke være klar for om mange uker. Det er derfor viktig for oss å understreke at vi gjennom vår beslutning ikke har avsagt noen dom over spilleren.

Det er også viktig for oss å uttrykke vår tilfredshet med spilleren både på og utenfor banen, og med bakgrunn i blant annet det beklager vi denne hendelsen.

Likevel kan vi ikke som klubb akseptere en slik framgangsmåte fra spiller, det blant annet fra et omdømme perspektiv og det at vi som voksne spillere og ledere skal være så gode rollemodeller som mulig for de yngre.

Vi har derfor i forståelse med spiller bestemt at Burfjord IL/A - laget og spiller avslutter sitt samarbeid fra dags dato.

Spilleren vil derfor ikke bli benyttet på våre lag. Vi ber trenerne for seniorlaget merke seg dette.»