TEMA

fredag 13.10 2017
13:39

«Norge trenger folkekirken - det er på tide å forsvare den»

Vi kan ikke fjerne statlige bevilgninger til trossamfunn og tro at ikke noe skjer med landet vårt. Det vil være slutten på folkekirken slik vi kjenner den.

tirsdag 10.10 2017
16:01

Kommentaren

«La oss kutte all pengestøtte til all religion»

Det er helt topp at Islamsk Råd nå ikke får statsstøtte. Det er bare å folde sine hender og håpe at alle andre trossamfunn dras med i dragsuget.

fredag 22.09 2017
20:51

Kommentaren

«Å forby eller ikke forby, det er spørsmålet»

Skal man forby religiøse plagg i Norge? I skolen? På høgskoler og universiteter? I det offentlige?

fredag 22.09 2017
18:48

Human-Etisk forbund:

Reagerer på nedrivinger

Human-Etisk forbund i Tromsø reagerer på at et sett med filosofiske plakater er revet ned og fjernet fra stien rundt Prestvannet.

tirsdag 22.08 2017
20:46

Debatt

«Beklager å måtte si det, Bjerke, men det du hevder, stemmer rett og slett ikke»

I anledning årets stortingsvalgkamp, så har den såkalte verdidebatten blitt viet ekstra oppmerksomhet. For «verdipartiet» KrF er selvsagt det en gylden anledning til å få fram budskapet om de «kristne verdier».

tirsdag 15.08 2017
16:08

Fra sidelinja

«Korsfest, korsfest?»

Sylvi Listhaug er en dyktig politiker. Hun kan smile selv om hun ikke har den minste grunn til å gjøre det.

fredag 11.08 2017
20:34

Debatt

«Om kongen, toleranse og ståsted»

I disse valgkamptider er partiene opptatt med det som skiller, finne feil hos andre og fremheve eget parti for å få stemmer.

onsdag 26.07 2017
09:19
torsdag 13.07 2017
18:11

Vil hjelpe folk som bryter ut av religiøse miljøer

Til høsten vil Hjelpekilden starte samtalegrupper i Tromsø for personer som har blitt utsatt for problematiske religiøse bruddprosesser.

onsdag 21.06 2017
22:54

Debatt

Nei til heldekkende plagg i norsk skole

Norge er, og skal fortsette å være, et åpent samfunn. I et slikt samfunn burde det være en selvfølge at alle kan se ansiktene til hverandre. Særlig viktig er dette i utdanningssituasjoner, der god kommunikasjon er avgjørende for læring.

fredag 12.05 2017
16:25
tirsdag 25.04 2017
06:38
fredag 24.03 2017
07:44
onsdag 11.01 2017
15:24

Kirkevergen får munnkurv om nytt nøytralt seremonirom

Det er gått ut bud fra administrasjonssjefen om at kirkevergen i kommunen ikke skal få uttale seg om det nye seremonirommet på krematoriet.

tirsdag 27.12 2016
13:07

500 år siden reformasjonen

Markerer religiøs omveltning

Temagudstjenester, konserter, Luther møter Dass, utstillinger og spesialbrygget øl. Det blir noe av det som skal prege 500-årsmarkeringen av reformasjonen i Tromsø neste år.

torsdag 03.11 2016
12:28

Fra sidelinja

Tørre tider i kristenheten

"Samfunnene våre er ved å avkristnes", mener Herman Kristoffersen. Enig?

torsdag 29.09 2016
18:32
onsdag 03.08 2016
18:58
fredag 29.07 2016
14:35

Stortrives som prestevikarer

Julie Schjøth og Jens Jovik har jobbet som prestevikarer i Tromsø domprosti i sommer. Det har gitt verdifull erfaring til prestestudiet.

onsdag 06.07 2016
13:29

Debatt

«Det er mye religiøsitet i det norske samfunnet. Og troende mennesker blir så visst ikke marginalisert. »

Det er mye religiøsitet i det norske samfunnet. Og troende mennesker blir så visst ikke marginalisert.

fredag 26.02 2016
16:50

Vi må slutte å skjære i babyer

Rituell omskjæring av guttebarn i Norge har nå vært et tilbud ved offentlige sykehus i drøyt et år. Det er på tide å sette en stopper for dette. Det er på tide å forby det.