Tema

torsdag 04.01 2018

Sametinget reagerer på hytteplanene til Arctic Center

– Innebærer en betydelig opptrapping av konflikten

Sametinget reagerer på at byggingen av Finnheia alpinlandsby fremstilles som nødvendig for å kunne finansiere alpinanlegget til Arctic Center. – Uten hyttefelt blir det ikke noe Arctic Center, sier utbygger.

torsdag 30.11 2017

Fylkeskommunen og Sametinget vil fornye 15-årig avtale

Fylkeskommunen og Sametinget får trolig en ny samarbeidsavtale i vår.

Står mellom seks tomtevalg for nytt samisk senter

Når utredningen om samisk senter foreligger i desember er seks ulike steder i sentrum vurdert. – Det kan bli et skikkelig løft for å profilere samer og andre arktiske urfolk, sier prosjektleder Monalf Figenschau. Tromsø sameforening er kritisk til prosessen.

tirsdag 07.11 2017

Debatt

«Mener virkelig Høyre at reindriftssamer eier utmarka?»

– Hopp!», sier Aili Keskitalo. – Hvor høyt, spør Jan-Tore Sanner.

mandag 09.10 2017

Ingen fra Tromsø i sametingsrådet

Et nytt sametingsråd ble dannet mandag morgen. Det var uten tromsøbosatte representanter.

tirsdag 19.09 2017

Kom inn på Sametinget etter valgdrama: – Der det er innflytelse skal LO være

Synnøve Søndergaard skal være en pådriver for et samisk møtested i Tromsø når hun nå blir sametingspolitiker for Arbeiderpartiet. Hun vil også kjempe for typiske LO-saker som næringspolitikk.

onsdag 13.09 2017

«Tromsø-representant» til Sametinget

Skal kjempe for ekte samisk håndverk i byens suvenirbutikker

Sandra Márjá West (NSR) lover å kjempe for samiske interesser som skole, barnehager og tradisjoner når hun og NSR nå tar tilbake makta i Sametinget.

Sametingsvalget:

Søndergaard i valgdrama – foreløpig inne med 11 stemmers margin

Den tromsøbosatte Ap-politikeren og LO-lederen Synnøve Søndergaard kjemper med Frp om det siste mandatet fra Troms-kretsen.

tirsdag 25.07 2017

Debatt

«Var steinaldermenneskene i Ramfjord samer?»

tirsdag 18.07 2017

Frykter større inngrep i fangstanlegg – varsler E8-innsigelse

Sametinget mener planområdet for E8 i Ramfjord som er på høring er større enn tidligere varslet.

torsdag 15.06 2017
1

Skal kartlegge freda samiske bygninger i Tromsø

I tre måneder skal Mia De Coninck og Jon Gunnar Blom kartlegge samiske bygninger som er over 100 år gamle i Tromsø. De fleste huseierne tar dem godt imot når de kommer på befaring.

torsdag 01.06 2017

Ber Sametinget spleise på ny samisk barnehage i Tromsø

Samisk foreldrenettverk vil ha Sametinget med på et spleiselag for en ny samisk barnehage i Tromsø.

lørdag 27.05 2017

Fra sidelinja

«Vil ikke bli minnet på hva som skjedde da samer nærmest var å regne som statsløse.»

Hvordan blir noe sant? Blir det sant av seg selv ved bruk av vår kollektive historieforståelse og tidens gang, eller må man til stadighet pløye nye furer i denne åkeren for å se hva som ligger under?

mandag 15.05 2017

Čuoikavárri, Báikajohka, Biežavággi og 18 andre forslag til offisielle samiske stedsnavn i Tromsø

Hvilke samiske stedsnavn skal pryde Tromsø-kartet? Nå har Sametinget kommet med sine første anbefalinger.

lørdag 08.04 2017

«Forhandlingsplikt med Sametinget for kommunene»

Planene om en slik lov har rot ikke i noen folkerettslig forpliktelse, men i et politisk motivert ønske fra departementet og Høyres ledelse.

fredag 10.02 2017
1

Kommentaren

«Hva er ekte nordmenn og ekte samer?»

Hva er en ekte same og hva er en ekte nordmann? Spørsmålet kan virkelig få frem de mørkeste svar fra folkedypet, men burde heller mane frem dialoger og sunne, viktige diskusjoner.

mandag 06.02 2017
10

Se bildeserie fra samefeiringen på Rådhuset!

Mandag 6. febuar markertes samefolkets dag på Rådhuset i Tromsø. Se bildene her!

Debatt

«Til dem som aldri nådde fram til Trondheim»

lørdag 14.01 2017

«Hjertespråket»

torsdag 29.12 2016

Debatt

«Det samiske publikum fortjener at den samiske litteraturen skal være variert»

tirsdag 13.12 2016

Debatt

«Hvorfor er samene urbefolkning?»

Jeg har registrert at regjeringen arbeider med å utvide konsultasjonsordningen som regjeringen har med sametinget, til også å gjelde kommuner og fylkeskommuner. I tillegg opplyser statsråd Jan Tore Sanner at NOU-utredningen «Den nye sameretten» (NOU 2007:13) skal følges opp.

mandag 03.10 2016

Debatt

«Sápmi står overfor et veivalg i 2017»

Skal vi godta at våre rettigheter forkastes for å blidgjøre sterke pengeinteresser i storsamfunnet, eller skal vi stå i stormen og kjempe for faktisk anerkjennelse av de rettighetene som vi har?

tirsdag 22.03 2016

Nå får Jøvik offisielt samisk stedsnavn

Ny skilting fører til at Jøvik får offisiell skrivemåte for det samiske navnet for bygda.

torsdag 11.02 2016

Debatt

«Endring i reindriftsloven»

Skal man lykkes med reintallstilpasning må det på plass en helhetlig plan som ivaretar både de økonomiske og de menneskelige faktorene i dette omstillingsarbeidet.

lørdag 06.02 2016

Nå er det like mange samer i Tromsø som i Karasjok

Ny forskning viser at det kommer stadig flere bysamer.

tirsdag 26.01 2016

– Må finne løsning for reindriften

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener reindriftens innvendinger til Langsundforbindelsen kan løses ved å gå i reell dialog med reinbeitedistriktet.

onsdag 13.01 2016

"Regjeringen har ikke samepolitikerne med seg"

søndag 20.12 2015

Debatt:

En ikke-omgangsvenn ber Hjort svare

Karl-Wilhelm Sirkka ber Jens Johan Hjort svare.

torsdag 08.10 2015

Samer er ikke det første, det opprinnelige folkeslag i Norge. Det er uomtvistelig.

Samer er ikke det opprinnelige folkeslag i Norge, mener Ingrid Nordmark. Les debattinnlegget!

tirsdag 22.09 2015

Sametinget på Stortinget

Sametingets drøm om å organisere forholdet mellom samer og ikke-samer som en ”mellomfolkelig relasjon” slik Sametingets direktør Rune Fjellheim omtaler det, lever videre.