Start-trener roser tilbudet. Nå søker Olympatoppen Sør etter nye trenertalenter

Håvard Thunes Lilletvedt (27) mener at deltakelsen i «Trenerløftet» har gjort ham enda bedre skikket som trener for G16-laget til Start.

Ole Edvard Wåle (t.v.), Håvard Thunes Lilletvedt, Kay Daniel Stokke, Ole Endre Kallhovd, Susanne Rosåsen (foran t.v.), Thea Kristina Johansen og Tina Bøgseth er de sju som ble plukket til årets prosjekt.   Foto: Olympiatoppen Sør

andreidretter

– Jeg føler at dette har gjort meg til en bedre trener, sier Lilletvedt og sikter til «Trenerløftet», som han søkte om og ble en del av dette året.

Det er en satsing i regi av Olympiatoppen sentralt. «Hensikten er å bidra til kompetanseheving og utvikling for unge talentfulle trenere. Målet er å ta vare på og utvikle neste generasjon trenere og derigjennom få fram enda flere utøvere på internasjonalt toppnivå i et langsiktig perspektiv», ifølge Olympiatoppen.

– Blitt mye mer bevisst

Målgruppa er særforbundenes prioriterte trenere, først og fremst dem under 30 år – i alle idretter. Trenerløftet har plass til 72 trenere, og målet er å fordele plassene jevnt over hele Norge – som i praksis vil si rundt åtte fra Agder. Søknadsfristen er 5. oktober, og dem som blir valgt ut får besøk av en veileder fra Olympiatoppen ti ganger i trenings- eller konkurransesituasjon i løpet av året, og får i tillegg delta på fire samlinger i sin region.

Lilletvedt har hatt tidligere Start-spiller Leif Otto Paulsen som sin veileder.

Leif Otto Paulsen var lei av idrett, men har fått gnisten tilbake gjennom oppgaven som veileder i «Trenerløftet».  Foto: Håvard Karlsen

– Leif Otto har vært flink til å stille gode spørsmål som har fått meg til å reflektere over hvorfor jeg handler som jeg gjør i trenings- og kampsituasjon. Jeg har blitt mye mer bevisst på alt jeg gjør, sier Lilletvedt – som skal bruke idrettsstipendet han har fått til å besøke ungdomsakademiet til Chelsea.

– Trener friske øyne

Paulsen forteller at han var lei av idrett etter flere år som trener i Vigør, men at veilederrollen i dette prosjektet har gitt ham gnisten tilbake.

– Slik jeg ser det er det gull verdt å få friske øyne utenfra til å observere deg som trener, selv om du har god oppfølging fra klubben. Særlig det siste året mitt i Vigør ville jeg hatt utbytte av folk som kunne sett ting fra en annen vinkel. Ofte er det små ting som skal til for å vippe ting i riktig vei, og vi tror at «Trenerløftet» vil være virkningsfullt for mange, sier Paulsen, som også er veileder for badmintontrener Thea Johansen og Kay Daniel Stokke, trener i amerikansk fotball.

Arild Jørgensen er leder for prosjektet i Olympiatoppen Sør.

– Trenerløftet inngår i et forskningsprosjekt på NTNU, og når vi får resultatene derfra, vil vi vite om deltakerne faktisk utvikler seg som trenere. Men det vi ser allerede er at deltakerne har fått en guts, de føler seg privilegerte og de har fått ny motivasjon til å stå på videre, sier Jørgensen.