Intern uro preger ærverdig Tromsø-klubb. Nå får den hjelp.

Både trenere og styremedlem har trukket seg i Bravo.

BIDRAR: Eirik Engelsen, her fra høsten 2018 etter en THK-kamp, skal hjelpe til med å få samlet Bravo igjen.  Foto: Mats Rydland

ballsport

iTromsø kjenner til at det har vært intern uro i Bravo den siste tiden, noe også Nordlys har omtalt.