Brann-spillerne laget en egen avstemning om Nilsen. Den så styret bort fra.

Branns spillere tok selv initiativ til å stemme over treneren sin.

AVSTEMNING: Spillerne stemte over trenerens posisjon. Resultatet nådde aldri styret.  Foto: Tor Høvik

fotball

På eget initiativ gjennomførte spillerne i Brann en avstemning etter sesongen. De stemte over følgende problemstilling: Bør Lars Arne Nilsen fortsette som trener i Brann?