Breddeidretten reagerer på statsbudsjettet. Kulturministeren slår tilbake: – Forstår ikke kritikken

Norsk Breddefotballforening er ikke spesielt imponert over forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem torsdag.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland forstår lite av kritikken fra breddeidretten.  Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

fotball

– Vi tror, ut fra de beregningene vi har gjort, at dette vil føre til at idretten på breddenivå vil bli en enda større bidragsyter til statskassen. Det liker vi overhodet ikke, sier Gunn Heidi Henriksen.

Hun er leder av Norsk Breddefotballforening, samt aktiv i Bossekopp Ungdomslag.

For norsk idrett likte ikke statsbudsjettet regjeringen la frem torsdag formiddag. I en pressemelding fra Norges Idrettsforbund ble det stemplet som «et budsjett som gjør det verre for idrettslag».

– Fortvilende situasjon

«Regjeringens forslag vil gjøre det vanskeligere for klubber, lag og foreninger. Hele frivillighetens – og idrettenes - krav om full momskompensasjon – som er erkjent som et prinsipielt riktig og legitimt krav – møtes ikke.»

Momskompenasjon gis til idrettslag for å kompensere kostnader knyttet til merverdiavgift - for eksempel ved kjøp av varer. Målet med ordningen er å gi bedre vilkår for frivillig aktivitet.

Norges Idrettsforbund mener det er behov for en pott på 1,9 milliarder kroner, men regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 en pott på 1,35 milliarder. Det er en økning på 28,6 millioner kroner fra 2017.

Idrettsforbundet mener på sin side at det i realiteten er en nedgang, som følge av at prisjusteringen i hele budsjettet er på 2,7 prosent.

– Det er en fortvilende situasjon. Driftmomsen må vi gjøre til en sak. Det kan ikke være meningen at barn og unge skal være en bidragsyter på denne måten, sier Henriksen i breddefotballforeningen.

Forstår ikke kritikken

Konfrontert med uttalelsene fra Norsk Breddefotballforening, stiller kulturminister Linda Hofstad Helleland seg undrende.

– Idrettslag og foreninger over hele landet har aldri fått mer penger til aktivitet enn under denne regjeringen. I 2017 så får idretten 2,6 milliarder kroner over tippemidlene som går til aktivitet. Det er vel få land i verden som har en så god finansiering av idretten som Norge har. Det er jeg veldig glad for. Og regjeringen kommer til å fortsette å prioritere penger til barn og unge som driver fysisk aktivitet i hele landet, til frivillige og til voksne som vil holde seg i god form, sier hun videre.

– Så du har ingen forståelse for kritikken?

– Kritikken har jeg ingen forståelse for, når idretten i dette forslaget til statsbudsjett får tre ganger så mye som under Arbeiderpartiet i 2013 når det kommer til midler til bygging av anlegg som foreningene får, svarer hun.

Gunn Heidi Henriksen mener dette vil gå utover de frivillige og de aktive i breddeidretten.

– Norges Idrettsforbund har helt rett i at dette ikke er bra på breddenivå. Vi skal regne litt på det, men det kan bety noen prosent. Noen må betale for dette. Da vil det bety økte treningsavgifter, og økt egenbetaling fra de aktive, sier Henriksen.

– Vi liker ikke denne utviklingen. Man kan ikke si at det skal være billig, og samtidig økte utgiftene. Det er helt feil retning å gå, sier hun.

Hun får støtte av håndballen. Erik Andersen er daglig leder i NHF region SørVest, og stiller seg kritisk til det som ble lagt frem torsdag.

– Vi slutter oss til det NIF har sendt ut. Det vil bli dyrere for idrettslagene, og dette støtter ikke opp under frivilligheten. Det lager rammevilkårene vanskeligere enn de allerede er, sier Andersen.

– Må eventuelt redusere tilbudet

Han mener det er klart at dette vil gå utover grasrota og bredden i norsk idrett.

– Dette må dekkes inn via idrettslagene, enten ved å øke avgiften til medlemmene, eller øke dugnadsinnsatsen. Eventuelt må man redusere tilbudet. Vi liker det ikke, og er overrasket over at det ble slik. Vi under oss over det ble som det ble, sier Andersen.

Norges Idrettsforbund skrev følgende i en pressemelding sendt ut torsdag:

«NIF stiller seg helt og holdent bak uttalelsen fra Frivillighet Norge om at frivillighetens viktigste sak igjen blir nedprioritert av regjeringen (...) Vi har helt ferske tall som viser at norsk idrett øker nær sagt på alle fronter. Antall medlemmer øker, antall kompetansetiltak øker, kvinneandelen øker, kvinneandelen i styrer øker og hele 93 prosent av alle barn og ungdom er innom norsk idrett. Dette kommer ikke uten en bevisst og aktiv samlet idrettsorganisasjon – idrettsforbund, særforbund, idrettskretser og idrettslag. Det er underlig at dette ikke reflekteres i statsbudsjettet der det er mulig.»

Både idrettsforbundet og breddefotballforeningen roser dog regjeringen for å foreslå at overskuddet fra Norsk Tipping skal økes.

Samtidig har regjeringen økt momskompensasjonen ved bygging av idrettsanlegg til 185 millioner kroner, noe som er en økning på 14 millioner fra 2017.

– Vi savner det store anleggsløftet. Det er et stort etterslep på anlegg i hele landet, sier Andersen i håndballforbundet.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

fotball