Koteng til hardt angrep mot norsk fotball

Styrelederen i Rosenborg tar bladet fra munnen og refser blant annet Fotballforbundets pengeforvaltning.

KRITISK: Ivar Koteng er ikke imponert over hvordan NFF forvalter pengene i norsk toppfotball.  Foto: Jens Petter Søraa

fotball

Tirsdag la eiendomsbaron og RBK-styreleder Ivar Koteng ut et innlegg på klubbens hjemmesider kalt «Hvordan gjøre norsk fotball bedre». Der slakter han Norges Fotballforbund og norsk toppfotball, og påstår at det er mulig å frigjøre mellom 50 og 70 millioner kroner bare i NFFs (Norges fotballforbund) byråkrati.

Toppklubbene og NFFs ansvar

– Det er gjort en vurdering på dette fra oss i Rosenborg, og vi tror at det er mulig å spare såpass mye penger. NFF forvalter mye penger og har hovedansvar for utviklingen av norsk fotball.

– Har du snakket med Terje Svendsen om dette?

– Ja, men han vet ikke at jeg mener de kan spare så mye penger. Det får han vel vite nå, sier Koteng.

Totalt mener styrelederen at det er mulig å frigjøre og omdisponere mellom 70 og 100 millioner kroner innenfor dagens fotballøkonomi.

– Dette er et todelt ansvar. Det ene er at toppklubbene må bruke pengene annerledes, og rette det mot spillerutvikling. Det andre er at vi vet det brukes betydelige pengesummer innad i NFF som kan omdisponeres.

Etterlyser vilje til endring

Videre går RBK-toppen hardt ut mot norsk toppfotball som han mener har vært altfor dårlig, og etterlyser vilje til å endre på strukturen som de er i dag.

– Det er mange i NFF og ellers som er prinsipielt enige i at vi må utvikle norsk toppfotball, men ikke alle har viljen til å gjøre noe med det. Rosenborg har også et ansvar i denne sammenhengen, og det er derfor vi tar ballen nå, sier Koteng.

I innlegget på rbk.no skriver Koteng at fotballkretsene må rasjonalisere og effektivisere. Han mener at NFF ikke forstår at utviklingen skjer ute på banen og ikke på kontoret.

– Fotballkretsene må digitalisere seg og snakke sammen. I dag er de veldig forskjellige og samarbeider dårlig.

– Norsk fotball er elendig

Nå vil Koteng ha flere arbeidsplasser i norsk fotball:

– Toppklubbene dreier mer og mer mot utvikling. Det blir flere utviklingsansatte i klubbene, og det er kompetansen som må utvikles.

– Vi er nødt til å ha et paradigmeskifte i norsk fotball, vi kan ikke holde på som vi gjør nå. Norsk fotball er jo elendig, sier Koteng.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF mener at det er et spørsmål om prioritet, og at de inn mot budsjettet for 2018 jobber med å være enda tydligere i prioriteringene.

– Skal noe prioriteres opp, må noe prioriteres ned. Det vi har sagt, er at vi overordnet mener at mest mulig midler skal gå til aktivitet, sier han til Adresseavisen.

– Allerede iverksatt

Fagansvarlig for spillerutvikling i NFF, Håkon Grøttland mener at en del av det Koteng etterspør er tiltak som allerede er iverksatt.

– Det er en vrien øvelse å se endringen når man står midt oppe i den. Kikker man imidlertid ti år tilbake i tid, så ser man at det har skjedd mye. Samtidig skal vi være ydmyke. Det som er bra i dag, er ikke i nærheten av å være godt nok om 10 år, sier Grøttland til Adresseavisen.

Han sier at NFFs tilnærming bygger på at klubben er den viktigste arenaen for utvikling, og mener det er gledelig at flere hundre klubber er i gang med kvalitetsklubbprosjektet, hvor det stilles krav til klubbenes systematikk og trenerkompetanse til alle trenere i klubben.

– Videre har vi revitalisert vårt laveste trenerkurs, grasrottreneren. Dette er et lavterskelkurs som retter seg rett inn mot mamma- og pappatreneren. I løpet av få år er det et klart mål at alle som trener barn og unge som et minimum skal ha gjennomført dette kurset. Status i dag er at vi utdanner flere barnefotballtrenere per innbygger enn de store fotballnasjonene, sier Grøttland.

Han mener at Norge har en unik spillerutviklingsmodell i europeisk sammenheng, og peker på landslagsskolen som skal fange opp de største talentene fra fylte 12 år.

– Cirka 1000 spillere i hvert årstrinn er inne i denne modellen og blir sett og stimulert av NFF. Ekstra stolte er vi av at denne modellen kjøres i tett samspill med toppklubbene våre, sier han til Adresseavisen.