Staten øker «moroskatten»: Nå blir det dyrere for deg å gå på fotballkamp

– Det er ikke heldig, sier RBKs daglige leder.

For RBKs supportere Kjernen og resten av landets innbyggere som ønsker å kjøpe billett til idrettsarrangement, blir det trolig dyrere i tiden fremover.   Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

fotball

Torsdag ble statsbudsjettet lagt frem, og der ble det klart at den laveste momssatsen øker fra ti til tolv prosent.

Den lave merverdisatsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement

Det betyr at det vil bli dyrere billetter til blant annet fotballkamper under det neste statsbudsjettet.

Det får idrettsklubbene til å reagere. Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg, mener det vil gå mest utover tilskuerne.

– Det vil bety noe, og det vil bety mest for kunden. Billetten vil jo bli dyrere som følge av dette, sier Moe Dyrhaug.

Momsøkningen kommer bare to år etter at satsen ble økt fra åtte til ti prosent og har dermed økt med fire prosentpoeng på to år. Det betyr en økning med 50 prosent fra de åtte prosentene som var tilfellet før forrige økning i 2015.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug i RBK  Foto: Foto: Morten Antonsen

– Ikke heldig

Moe Dyrhaug sier hun ikke har fått satt seg inn i budsjettet, og at det er vanskelig for henne på stående fot å beregne hva det vil bety i kroner og øre. Hun er dog kritisk til at det går utover idrettslagene.

– Jeg synes ikke det er heldig at dette går utover kunden, og at det går utover små og store idrettslag. For mange vil det utgjøre ganske mye. Det er synd at det skal gå utover idretten på akkurat dette punktet, sier Dyrhaug.

For noen må måtte ta regningen når momsen igjen økes. Ifølge NTB erkjenner regjeringen at økningen vil kunne gi en noe redusert etterspørsel etter disse tjenestene og en lavere omsetning.

– Betyr veldig mye

Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.

– Vi har 22 millioner i bilettinntekter, så det er et ganske enkelt regnestykke. Vi må ta med oss dette inn i planleggingen av neste år, og se hvordan vi velger å gjøre det, sier daglig leder Vibeke Johanessen i Brann.

Vibeke Johanessen i Brann.   Foto: Tor Høvik

Hun er ikke i tvil om at fire prosent økning på to år er en stor økning.

– Det betyr veldig mye. Jeg synes idretten bidrar med mye positivt, slik at dette kunne vært gjort på en annen måte. Men det for tidlig å gi en konklusjon hva dette vil bety for oss. Men alle som er glad i Brann vet at det er en økonomisk krevende situasjon. Men vi får ta en vurdering på hva vi gjør, sier Johannessen.

Norges Idrettsforbund stiller seg også kritisk til forslaget som ble lagt frem torsdag.

– NIF stiller seg helt og holdent bak uttalelsen fra Frivillighet Norge om at frivillighetens viktigste sak igjen blir nedprioritert av regjeringen, skriver forbundet i en pressemelding.

– Vi har helt ferske tall som viser at norsk idrett øker nær sagt på alle fronter. Antall medlemmer øker, antall kompetansetiltak øker, kvinneandelen øker, kvinneandelen i styrer øker og hele 93 prosent av alle barn og ungdom er innom norsk idrett. Dette kommer ikke uten en bevisst og aktiv samlet idrettsorganisasjon – idrettsforbund, særforbund, idrettskretser og idrettslag. Det er underlig at dette ikke reflekteres i statsbudsjettet der det er mulig, heter det videre.

fotball