TILs gigantunderskudd er på over 10 millioner: – Ingen enkelthendelse som har ført til dette

På Alfheim har Tromsø Idrettslag i ettermiddag offentliggjort stygge minustall.

UNDERSKUDD: Daglig leder i TIL, Kristian Høydal på vei tilbake på møtet etter en kort pause.  Foto: Tobias Stein Eilertsen

fotball

I 2017 gikk TIL på et underskudd på 7,5 millioner kroner. 2018 blir enda verre. Tromsø Idrettslag kommer til å gå med i overkant av 10 millioner kroner i underskudd.

– I prognosene som jeg la fram til styret nå, der sier vi at TIL vil gå med et i overkant av 10 millioner kroner negativt driftsresultat. Det er ingen enkelthendelse som har ført til dette. Vi har ikke gått bananas på spillerlønninger, men generelt over hele linja, har vi brukt mer enn vi har fått inn. Vi har lit mindre publikum, brukt litt mer i spillerlønn. Vi har brukt mer penger enn vi har tjent, sier daglig leder Kristian Høydal til iTromsø.

Aksjeoverdragelse gir pluss

Til tross for gigantunderskuddet, gjør en overdragelse av aksjer i Alfheim stadion II AS fra Troms Kraft til Tromsø Idrettslag verdt 15 millioner tidligere i år at klubben på papiret kommer ut med pluss.

KONTROLL: Kristan Høydal snakket med pressen etter det fire timer lange møtet var over.  Foto: Håkon Steinmo

Det er Høydal også tidlig med å påpeke.

– Driftsresultatet er før vi for eksempel får inn gaven fra Troms Kraft som er verdsatt til 15 millioner kroner i Alfheim stadion II, grusbanen som vi skal selge. Så sånn sett vil vi jo være i grønn sone og ha en positiv bunnlinje, sier Høydal.

– Lever av driften

Høydal er imidlertid klar på at selv om klubben vil havne i pluss, må de ta de enorme overskridelsene på alvor.

– Det er driften vi lever av og der har vi brukt 10 millioner mer enn vi har budsjettert med. Det er viktig å understreke at vi har kontroll slik situasjonen er nå, men likviditeten er i skvis, så dermed må vi tenke på hva vi skal gjøre for å komme ut av denne knipa, sier Høydal.

Høydal er klar på at det vil bli kutt og hva som må gjøres.

– Punkt én er at vi må levere et budsjett vi har trua på til neste år, der vi ikke bruker mer penger enn vi har tjent. Og så er vi avhengig av verdier i form av salg av tomta til Alfheim stadion II, der kommunen er majoritetseier, at det frigjøres likviditet til TIL. Da vil deler av de midlene etter planen gå til å dekke de seineste års underskudd og dermed få orden på likviditeten, sier Høydal.

– Jeg tenker også det er viktig i denne sammenheng og få kommunisert fram at vi kommer til å ha et slagkraftig lag til neste år. Vi har fortsatt ambisjoner, men det vil bli kuttet, men hvor de kuttene vil komme, kan jeg ikke si noe om her og nå. Og det «håndbrekket» jeg har snakket om tidligere, det står fortsatt på, sier Høydal.

Kutt i spillerlønn

Høydal er klar på at det ikke er noen enkelthendelser som har ført til gigantunderskuddet, men peker blant annet på vel en million i tapte inntekter på publikumssiden, høyere strømbruk og for høye spillerlønninger som noen «knagger» til å forklare avviket.

– Det er ikke en enkelthendelse, men generelt at vi bruker mer penger enn vi tjener på flere poster. Vi kan ikke peke på en enkelthendelse som tar stor del av skylda.

Men spillerlønningene vil bli kuttet til neste år.

– Ja, den posten (spillerlønninger) vil nok bli lavere til neste år enn i år. Vi har ulike møter med ulike avdelingsområder og kommer til å kutte kostnader på alle forretningsområdene våre, sier Høydal.

– Risikerer noen å miste jobben?

– Det er altfor tidlig å si noe om nå.

Får flere sponsormillioner

Samtidig er Høydal krystallklar på at neste års budsjett ikke bare vil komme i form av kutt.

– Vi jobber på to akser, også med å øke topplinja, og jeg garanterer en topplinjevekst. I form av at vi har gode samarbeidspartnere som støtter oss i form av sponsorater for neste år, så vil det allerede for neste år være høyere enn i år, så man kan budsjettavvike litt i form av at vi vil øke inntektene.

– Hvor mye inntekter er det snakk om?

– For tidlig å si noe om nå, men vi kommer til å gå noen millioner opp i inntekter, det er helt sikkert, sier Høydal.

– Enkelt å si nei

TIL har i flere år reist på to treningsleirer i utlandet. Å kutte en av de innrømmer klubbens daglige leder at kan være et scenario.

– Du trenger ikke å ha en master i økonomi for å finne ut at det er en mulighet. Det blir en øvelse for oss i tiden framover, å finne ut hvilke fingre vi skal skjære oss i. Men vi er ikke der i prosessen nå at vi skal kutte den treningsleiren eller den aktiviteten. Vi har begynt å få kuttforslag på bordet, så skal vi ta en grundig prosess for å gjøre de rette beslutningene. Det som er helt sikkert er at vi må levere positiv drift til neste år, det er bottom line, det er det ingen tvil om, sier Høydal.

Det såkalte «håndbrekket» Høydal har omtalt betyr at ingen nye kontrakter inngås og ingen spillere vil bli signert, før det er tatt av.

– Det er en etablert sannhet at håndbrekket er på, noe som gjør det kjempelett for oss å si nei til kostnader. Hvis jeg får spørsmål, kan vi gjøre det eller det, så sier jeg nei. Og det blir jeg å gjøre en stund framover, å si nei, smiler Høydal.

– Skal forsterke

Høydal tør ikke å spå neste års budsjett, men mener prognosene som nå er lagt fram vil ha mye å si for neste år.

– Dere hadde rundt 60 millioner i budsjett i år og brukte rundt 70 ...?

– Ja, du er ikke så langt unna der, svarer Høydal kjapt og fortsetter.

– Prognosene som er lagt fram nå vil være en premissleverandør for neste år, og da ser vi på hva vi kan gjøre noe med i form av kutt og liknende, og det er primært det vi vil se på.

Høydal håper nå at spillersalg og kontraktstermineringer vil hjelpe klubben.

– I forhold til nye spillere så følger vi jo med spillere der ute. Forhåpentligvis skal vi selge noen spillere og dermed få noen nye inn, det er det vi jobber med. Men vi gjør ingen grep nå som øker kostnadene våre inn mot neste år. Det kan jo være at noen kontrakter blir terminert, at noen blir solgt, som åpner for noen nye inn. Vi skal ha et slagkraftig lag neste år, garantert.

– Er det noen spillere dere har terminert med allerede?

– Nei, ingenting er vel klart, men vi jobber med de tingene.