– Hvis jeg hadde vært en overgriper, ville jeg søkt meg til idretten

Idretten er ikke godt nok rustet til å skjerme barn fra seksuelle overgrep, mener overgrepssenter i Bergen.

INFORMERER: Med Trygg på trening-kurset skal voksne få informasjon om hvordan idrettsbarn best kan beskyttes mot overgrep. Maria Karin Dalsbø er prosjektleder, mens Trond Berge Høvik er foredragsholder.  Foto: Rune Sævig

idrettspolitikk

Norges idrettsforbund vil, som BT skrev søndag, droppe dagens ordning med politiattest. Men ordningen bør i stedet styrkes, og flere tiltak må på plass for å skjerme barna, mener Maria Karin Dalsbø i Hordaland idrettskrets og Trond Berge Høvik, faglig veileder ved Smiso Hordaland (Senter mot incest og seksuelle overgrep).