Det nye idrettskretstinget var i ferd med å få kun mannlige ledere. Da brøt Anne Berit inn.

Flere reagerte på det som så ut til å bli en svært ujevn kjønnsbalanse blant lederne i den nye idrettskretsen

KLAR TALE: Anne Berit Figenschau, her fra en tidligere anledning, var ikke fornøyd med mangelen på kvinnelige ledere.  Foto: Eskild Johansen

idrettspolitikk

Idrettskretsene i Troms og Finnmark ble slått sammen på et ekstraordinært idrettskretsting i Tromsø i helgen.