Lover full åpenhet i trøndernes nye idrettsrike

Nå starter jakten på Trøndelags nye idrettsstemme.

Kjell Bjarne Helland er ny organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets.   Foto: Terje Svaan

idrettspolitikk

I 2017 la Norges idrettsforbund alle bilagene som dokumenterer pengebruken i Norges idrettsforbund (NIF) på bordet. Millionbeløp er brukt på konsulenter og restaurantbesøk, og prioriteringene har vakt reaksjoner. Kjell Bjarne Helland og Tore Rømo skal lede det nye, samlede Idretts-Trøndelag fra nyttår.