Politiets endring får idretten i Trøndelag til å reagere

Flere idrettsklubber er redd for hva som kan skje dersom politiet ikke fornyer politiattestene til frivillige i klubbene.

VIKTIG: Daglig leder i Orkdal IL, Magne Fossbakk, forteller at politiattester er noe klubben tar på alvor.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

idrettspolitikk

I 2009 ble det påkrevd at alle trenere og personer med lederverv skulle vise til en ren vandelsattest når de får en rolle i et idrettslag.